Oko

Svlačec rolní

Svlačec rolní
Svlačec rolní (Convolvulus arvensis). Autor obrázku: AnRo0002.

Popínavé rostliny

Při pohledu na svlačec rolní se nabízí otázka, jak by mohl tak tenký a chabý stonek vynést vstříc slunci až metrovou rostlinu. Sám to nedokáže, musí se něčeho přidržet. A nepřidržuje se nijak skromně. Rostlinu, která jí poskytuje oporu, nejčastěji stéblo trávy nebo obilí, pevně ovine levotočitými zákruty své tuhé lodyhy, porostlé střelovitými listy. Mezi listy časně zrána vykvétají při slunném počasí jednotlivé bílé nebo narůžovělé květy a po poledni se opět zavírají. Přes půvab květů je svlačec rolní jedním z nejškodlivějších plevelů polí a zahrad.

Množí se semeny a především kořenovými výhonky.

Svlačec rolní má také své přirozené nepřátele, kterými jsou především řídce se vyskytující motýli tmavoskvrnka svlačcová (Tyta luctuosa) a pernatuška svlačcová (Emmelina monodactyla), jejichž larvy se živí listy, květy a dozrávajícími semeny.


Další články

Chroustnatka středomořská dorůstá velikosti 4 cm.
Břehová nátrž se vyskytuje v nivách na březích meandrů vodních toků.
Záchrana skalních chrámů v Abú Simbel na jihu dnešního Egypta a v někdejší Núbii.
Lechův kámen sestává ze žulového monolitu.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Mokrá louka je džungle za humny a životní prostor pro řadu druhů.
Amfiteátr Aspendos pochází z druhého století našeho letopočtu.
Kámen magnetit je přírodní magnet, který je znám již od starověku.
Antalya je poklad Turecka na jižním pobřeží.
Masožravé rostliny loví hmyz.
Strnad obecný je druh pěvce.
Zajíc měnivý používá tlapy jako sněžnice při pohybu sněhem.
Carevna Kateřina Veliká v čele Ruska se věnovala i umění a podporovala umělecké sbírky.
Vánoční rostliny umí přežít i v nejhlubších mrazech.

Svlačec rolní je rozšířen téměř po celé Evropě, neroste pouze v nejsevernějších oblastech. Jako plevelný druh se vyskytuje na téměř všech typech půdy.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů