Oko

Saranče Oedipoda miniata mate vzhledem

Saranče Oedipoda miniata
Saranče Oedipoda miniata, když se dostane do ohrožení, mate vzhledem.

Mnoho hmyzích druhů dokáže získat čas k úniku před predátorem za pomoci "šokového efektu", například nenadálou barevnou proměnou.

Jedním z příkladů je evropská saranče Oedipoda miniata má v klidovém stavu vzhled imitující skvrnitý kamínek. Když se však přiblíží nebezpečí, saranče dokáže nečekaně prudkým pohybem roztáhnout jasně růžová spodní křídla. A pak rychle mizí, zatímco vetřelec se vzpamatovává z překvapení.


Další články

Záchrana skalních chrámů v Abú Simbel na jihu dnešního Egypta a v někdejší Núbii.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Svlačec rolní má bílé nebo narůžovělé květy.
Břehová nátrž se vyskytuje v nivách na březích meandrů vodních toků,
Kámen magnetit je přírodní magnet, který je znám již od starověku.
Jak byl objeven hrad Vízmburk ze 13. století.
Vánoční rostliny umí přežít i v nejhlubších mrazech.
Vrbina penízková roste v téměř celé Evropě.
Lechův kámen sestává ze žulového monolitu.
Carevna Kateřina Veliká v čele Ruska se věnovala i umění a podporovala umělecké sbírky.
Antalya je poklad Turecka na jižním pobřeží.
Hrad Akershus stojí nad Oslem.
Kobylky a saranče se v létě hlasitě projevují.
Hrad Šelmberk tvoří malebnou zříceninu.

Saranče Oedipoda miniata mate svým vzhledem. A pak rychle mizí z dosahu nebezpečí.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů