Oko

Římská republika

Via Appia byla zbudována v době římské republiky
Via Appia je silnice spojující Řím s Brundisiem v jižní Itálii, která byla zbudována v době římské republiky.

V době římské republiky byl Řím ovládán patricii, jakožto vládnoucí třídou, která šířila zájmy Říma nejprve v Itálii a poté v celém Středomoří.

Rozpory mezi patriciji a plebeji (širokými lidovými vrstvami) sílily. Vedly k sepsání zákona o podílu plebejů na vládě, který byl základem republiky. Během řady tažení získali Římané do roku 270 př. n. l. kontrolu nad většinou území Itálie. Zanedlouho se Řím střetl s Kartágem o nadvládu ve Středomoří v punských válkách, které trvaly více než šedesát let. Poté, co Římané zvítězili, vystavěli nová města, zajatým obyvatelům, pokud spolupracovali, poskytli římské občanství.

Do roku 44 př. n. l. ovládl Řím území Iberského poloosrova, Galii, Evropu jižně od Dunaje, Anatolii a sever Afriky. Ovládl i Středomoří.

Kolem roku 100 př. n. l. vzrůstalo napětí mezi patricii a plebeji. Armáda přijímala bezzemky, kteří byli později za své služby odměněni půdou či úřadem v provinciích. Soupeření o moc mezi veliteli vyústili v občanskou válku. V roce 44 př. n. l. se stal Julius Caesar doživotním diktátorem. Znepokojení republikáni ho zavraždili a zanedlouho poté se republika rozpadla.


Další články

Ondatra pižmová vzhledem připomíná velkého potkana.
Pavouk tarantule je velký a huňatý.
Vírník obecný je vodní brouček.
Rozhledna na Strážné byla postavená v roce 2013.
Jezero Magadi má místy hladinu mramorovitou zkrystalizovanými usedlinami soli.
Kakadu bílý patří mezi velké papoušky.
Křižák obecný se živí drobným hmyzem, větším létajícím hmyzem, kobylkami, sarančaty.
Koloseum v Římě měří po obvodu téměř 500 metrů.
Kobylky a saranče patří k létu.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Tymián obecný má dřevnatějící lodyhy.
Krysa a potkan žijí v sousedství lidí.
Strnad obecný je druh pěvce.
Sonda Cassini zkoumá planetu Saturn.

Římská republika prošla téměř půl tisíciletí dlouhou cestou od městského státu na březích řeky Tibery k impériu, které ovládalo oblast Středomoří.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů