Oko

Osvícenský absolutismus

Osvícenský absolutismus, rakouský císař Josef II. spolu se svým bratrem a pozdějším nástupcem Leopoldem
Rakouský císař Josef II. je na tomto obraze zpodobněn spolu se svým bratrem a pozdějším nástupcem Leopoldem. Za vlád těchto dvou císařů byly do praxe realizovány osvícenské reformy a období jejich panování bývá označováno jako osvícenský absolutismus.

Osvícenský absolutismus představuje formu vlády, která byla typická pro některé evropské země v 18. století, které se snažily do praxe zavést myšlenky osvícenství.

Nejvýznamnějšími představiteli osvícenského absolutismu byli v rakouské monarchii Marie Terezie a Josef II., v Rusku Kateřina Veliká a v Prusku Fridrich II.

Život v Českých zemích ovlivnily v této době významné reformy školství, zemědělství, celního uspořádání, soudnictví, zdravotnictví a dalších oblastí společenského uspořádání, které se uskutečnily v habsburské monarchii.

V Prusku se osvícenský absolutismus dostal do určitého paradoxu, když se na jedné straně snažil různými reformami zvyšovat právní jistoty občanů a na straně druhé přílišnou byrokracií občana v jeho osobní svobodě omezoval. Občané se měli stále více podřizovat státu.

Z ideí vycházejících z osvícenství vycházela při realizaci reforem a modernizaci země také ruská carevna Kateřina Veliká.


Další články

Vodní zámek Blatná se stal v 18. století sídlem pánů ze Sereyiů a Hildprandtů.
Zámek Dymokury je dnes pro veřejnost přístupný.
Strnad obecný je druh pěvce.
Krátkonožka evropská je drobný scink.
Carevna Kateřina Veliká v čele Ruska se věnovala i umění, podporovala umělecké sbírky a ochraňovala umělce.
Rozhledna na Strážné byla postavená v roce 2013.
Zámek Chyše stojí v polovině cesty mezi Karlovými Vary a Rakovníkem.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Jezero Magadi má místy hladinu mramorovitou zkrystalizovanými usedlinami soli.
Pavouk tarantule je velký a huňatý.
Koloseum v Římě měří po obvodu téměř 500 metrů.
Žindava evropská roste v humózních, stinných lesích.
Římská republika prošla dlouhou cestou od městského státu k impériu.
Křižák obecný se živí drobným hmyzem, větším létajícím hmyzem, kobylkami, sarančaty.

Osvícenský absolutismus je forma vlády, která se častěji objevovala v 18. století. Tento způsob vlády převládal v zemích, které nepřešly na konstituční monarchii.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů