Oko

Kondor andský

Kondor andský
Kondor andský (Vultur gryphus) je nápadný lysou kůží na krku, která mu umožňuje živit se zdechlinami, aniž by si ušpinil peří.

Kondor andský je považován za největšího létajícího ptáka. Zároveň patří k nejohroženějším, a to v celém svém rozlehlém areálu rozšíření. Počátky početního poklesu jeho stavů se datují již do roku 1973, kdy byl jeho úbytek ve volné přírodě způsoben zčásti intenzivním lovem, ale také ztrátou biotopů, a tím zároveň i potravy, znečištěním vzduchu i vody a srážkami s nečekanými překážkami, například s dráty vysokého napětí.

Zranitelnost kondora andského vůči negativním vlivům je nepochybně ještě zesílena pomalým tempem rozmnožování a dlouholetým dospíváním. Nejvýraznější úbytek je pozorován v Peru, Ekvádoru a Venezuele. Podle odhadů biologů zkoumajících tento druh dnes žije ve volné přírodě již jen několik tisíc jedinců, a to především v jižní části And.

Kondor andský patří stejně jako jeho blízký příbuzný kondor kalifornský do zvláštní skupiny kondorů, kteří jsou blíže příbuzní čápům marabu než supům.

Dorůstá výšky téměř 90 centimetrů a za potravu mu slouží především zdechliny velkých zvířat, jako jsou například lamy, jeleni, krávy a losi.

Kondoři andští dávají přednost otevřené krajině, kde se dají snáze nalézt zdechliny, umírající zvířata a právě narozená mláďata, což je jejich hlavní potrava. Pokud je kořist příliš velká, setrvávají poté i mnoho hodin na zemi nebo na nízké větvi a tráví, než se dokážou znovu vznést. Denně dokáží kondoři urazit při hledání potravy až 320 kilometrů, přičemž krouží ve velké výšce. Bez potravy dokáží vydržet až dva týdny.

Kondor andský je, stejně jako ostatní kondoři, výborně přizpůsoben ke konzumování zdechlin. Protože se na kořist vrhají z výšky, mají místo ostrých spárů, běžných u jiných dravých ptáků, zaoblené spáry. Lysá kůže na krku a hlavě minimalizuje usazování bakterií, když vnoří hlavu do těla zdechliny.


Další články

Komořanské jezero se rozkládalo v Podkrušnohoří.
Svlačec rolní má bílé nebo narůžovělé květy.
Rybíz černý dorůstá výšky až dva metry.
Mangrovové bažiny na Nové Kaledonii tvoří formace obojživelných stromů.
Staroměstská vodárenská věž ční do výše 53 metrů.
Aralské jezero vysychá, což s sebou přináší průvodní jevy.
Jezero Lac Ichkeul v Tunisku.
Antalya je poklad Turecka na jižním pobřeží.
Staroměstská radnice stojí od roku 1338.
Novomlýnská vodárenská věž dnes hostí Poštovní muzeum.
Šikmá věž v Pise byla postavena jako zvonice chrámu.
Draví ptáci jsou uzpůsobeni k plachtění vzdušnými proudy.
Rákosník ostřicový je podobný rákosníku proužkovanému.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.

Kondor andský mává křídly pouze při vzletu, při samotném letu pak již pouze málokdy. Při letu využívají termiky (vzestupných vzdušných proudů). Jeho rozpětí křídel dosahuje více než tři metry, což mu umožňuje plachtit za co nejnižšího vynaložení energie.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů