Oko

Komety

Kometa Hale-Bopp
Kometa Hale-Bopp s bílým prachovým a modrým plynovým ohonem (březen 1997).

Jasné komety se zářící hlavou a zřetelným chvostem jsou jedněmi z nejúchvatnějších objektů, které můžeme spatřit na noční obloze.

Jádro komety je tvořeno převážně z vodního ledu, úlomků kamenů a zmrzlých plynů. Oblak plynů, který jádro obklopuje, se nazývá koma. Přestože je jádro komety velmi malé, obvykle jen kolem 10 kilometrů, je koma velmi rozsáhlá, rozměry srovnatelná s planetou Jupiter. První sondou, která zblízka pozorovala kometu, byla sonda Giotto, která se roku 1986 přiblížila k Halleyově kometě a pořídila snímky jejího jádra. Fotografie ukázala tmavé jádro o rozměrech 8x15 kilometrů, z něhož vycházejí jasné výtrysky plynu unikajícího z jeho nitra.

Kometární chvost a koma jasně září, nikoli však vlastním světlem. Jedná se o odražené sluneční světlo. Prachová složka chvostu je bohatá na sloučeniny uhlíku a křemíku, plynnou složku tvoří především vodní pára. Celou kometu obklopuje obrovský oblak vodíku.

Po většinu svého oběhu nemá kometa žádný chvost. Když se jádro komety blíží ke Slunci, zahřívá se. Začínají se uvolňovat zmrzlé plyny, které s sebou strhávají prachové částice a kamenné úlomky. Sluneční vítr (proud částic unikajících ze Slunce) poté tento oblak plynu a prachu "rozfouká" do dlouhého prachoplynového chvostu, který vždy míří směrem od Slunce.


Další články

Ondatra pižmová vzhledem připomíná velkého potkana.
Křečové žíly a sedavé zaměstnání u kterého je dobré občas vstát.
Krysa a potkan žijí v sousedství lidí.
Stratus někdy zakrývá vrcholy kopců nebo vyšších staveb.
Cumulonimbus se nazývá také bouřkový oblak.
Kakadu bílý patří mezi velké papoušky.
Sonda Cassini zkoumá planetu Saturn.
Ullmannit se vyskytuje spolu s dalšími minerály s obsahem niklu.
Sonda Galileo prozkoumala čtyři největší Jupiterovy měsíce.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Kokosovník ořechoplodý plodí kokosové ořechy.
Bílý kůň v Oxfordshire.
Jezero Magadi má místy hladinu mramorovitou zkrystalizovanými usedlinami soli.
Počátky využití páry v technice.

Komety jsou malé astronomické objekty podobné planetkám, složené především z ledu a prachu a obíhající většinou po velice výstředné (excentrické) eliptické trajektorii kolem Slunce.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů