Oko

Kámen magnetit je přírodní magnet

Kámen magnetit je přírodní magnet
Kámen magnetit je přírodní magnet, jak dokládají železné pilinky soustředěné podle magnetických siločar.

Záhadných vlastností magnetu si lidé povšimli již v dávných dobách. Starověcí Číňané a Řekové objevili jistý druh černě zbarveného kamene - ve skutečnosti železnou rudu, který jako by magickou silou přitahoval železné předměty a přitahoval nebo odpuzoval ostatní kousky stejného nerostu. Navíc, pokud byl volně zavěšen, zorientoval se vždy stejným směrem.

Tento přírodní magnet je nerost zvaný magnetit. Starověcí Řekové objevili ložiska magnetitu v tehdejší Magnézii, území ležícím dnes v Turecku. Slova magnet a magnetit tedy vznikla pravděpodobně právě z tehdejšího zeměpisného názvu prvního známého naleziště magnetitu.

Číňané později začali volně zavěšené kusky tohoto nerostu používat při navigace - jednalo se o první kompasy.


Další články

Chroustnatka středomořská dorůstá velikosti 4 cm.
Antalya je poklad Turecka na jižním pobřeží.
Kámen spilit může být starý i miliardu let.
Cheirón byl synem Krona.
Carevna Kateřina Veliká v čele Ruska se věnovala i umění, podporovala umělecké sbírky a ochraňovala umělce.
Břehová nátrž se vyskytuje v nivách na březích meandrů vodních toků,
Mořské řasy se usídlily na lidských stolech.
Záchrana skalních chrámů v Abú Simbel na jihu dnešního Egypta a v někdejší Núbii.
Amfiteátr Aspendos pochází z druhého století našeho letopočtu.
Osvícenský absolutismus představuje formu vlády, která byla typická pro některé země v 18. století.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Lechův kámen sestává ze žulového monolitu.
Římská republika prošla dlouhou cestou od městského státu k impériu.
Strnad obecný je druh pěvce.

Kámen magnetit je přírodní magnet. V přírodě tvoří černé kovově lesklé krystalky, které mají magnetické vlastnosti.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů