Oko

Galenos a pouštění žilou

Galenos
Galenos byl přesvědčen, že pouštění žilou napomáhá obnově rovnováhy tělesných šťáv.

Galenos se narodil v maloasijském Pergamu. Medicínu studoval v Pergamu, Smyrně, Korintu a Alexandrii. Předtím, než se usadil v Římě, kde byl lékařem čtyř císařů, byl lékařem gladiátorů v Pergamu. Na prasatech, opicích a dalších zvířatech studoval anatomii. Měl za to, že každý tělesný orgán musí mít svůj účel, a přišel s teoriemi - někdy správnými, jindy nikoli - o tom, jak lidské tělo funguje. Zjistil, že žilami a tepnami proudí krev, nikoli vzduch, ale měl za to, že krev se tvoří v játrech, odkud se žilami přivádí k orgánům, kde se spotřebuje.

Stejně jako Hippokrates věřil v teorii čtyř tělesných šťáv a byl přesvědčen, že krvácení napomáhá obnově jejich rovnováhy. Aby mohla krev odtékat, byly pacientům tpůsobovány ranky. Zanícení a zhnisání ran považoval Galenos za žádoucí. Tento hnis nazýval "prospěšným hnisem".

Galenos z Pergamu tvrdošíjně prosazoval své představy. Teorie jiných mu sloužily pouze k tomu, aby je mohl utloukat vlastními argumenty. Vytvořil obsáhlý systém lékařství natolik spojený s křesťanstvím, se se jej po celých 1500 let nikdo neodvážil zpochybnit. Odporující si důkazy byly ignorovány, protože každý, kdo by o Galenových teoriích zapochyboval, riskoval, že bude popraven.


Další články

Zelené sochy zdobily již antické zahrady.
Proč ptáci mohou sedět na drátech, ve kterých teče elektrický proud.
Aralské jezero při svém vysychání za sebou nechává v písku lodě.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Mohavská poušť se rozkládá na jihovýchodě amerického státu Kalifornie.
Poušť Atacama prošla v minulých dobách vlhkým obdobím.
Poušť Namib je nejstarší pouští na planetě.
Kostel sv. Ignáce Praha 2 zde patřil mezi první barokní stavby.
Evoluce oka a jeho vývoj.
Kostel Panny Marie před Týnem s náhrobkem dánského hvězdáře Tycho de Brahe.
Byzantské mozaiky na které se používaly tisíce drobných dílků.
Mohučská katedrála je nápadná svou červenou barvou.
Maremmanský skot se pěstuje ve střední Itálii.
Syndrom suchého oka a jeho příznaky.

Galenos propagoval pouštění žilou, které mělo napomáhat znovuobnovení rovnováhy čtyř tělesných šťáv.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů