Oko

Chroustnatka středomořská

Chroustnatka středomořská
Chroustnatka středomořská (Chiton olivaceus).

Chroustnatka středomořská (Chiton olivaceus) je druh měkkýše z čeledi chroustnatkovitých, který dorůstá velikosti do 4 cm. Má silně zploštělé, protáhle oválné tělo s osmi plátky na zádech, které se směrem dozadu taškovitě překrývají. Přední a zadní destička je polokruhovitá, zbývající jsou obdélníkovité. Řadu destiček lemuje dokola šupinatý plášť. Zbarvení je velmi proměnlivé, např. olivově šedé, žlutohnědé, červenohnědé, modrošedé. Destičky bývají vzorkované a zčásti odlišně zbarvené.

Žije na pevných podkladech, na kamenech. Od příbojové zóny do hloubky asi 10 metrů. Obývá celé Středozemní moře.

Zploštělé tělo a schopnost pevně se ukotvit k podkladu představují ideální přizpůsobení k životu v příbojové zóně. Pokud je však chroustnatka středomořská přesto odtržena od podkladu., stočí se do klubíčka.

Chroustnatky jsou aktivní především v noci. Živí se nárůsty řas na skalách a kamenech, které krouhají pilníkovitým povrchem jazyka. Spolu s řasami konzumují i drobné živočichy, kteří žijí mezi nimi nebo na nich.


Další články

Bakterie a mikrobi na pracovním stole se jen hemží.
Carevna Kateřina Veliká v čele Ruska se věnovala i umění, podporovala umělecké sbírky a ochraňovala umělce.
Mořské řasy se usídlily na lidských stolech.
Rozhledna na Strážné byla postavená v roce 2013.
Osvícenský absolutismus představuje formu vlády, která byla typická pro některé země v 18. století.
Americký miniaturní kůň je plodem šlechtitelské práce.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Římská republika prošla dlouhou cestou od městského státu k impériu.
Záchrana skalních chrámů v Abú Simbel na jihu dnešního Egypta a v někdejší Núbii.
Cheirón byl synem Krona.
Strnad obecný je druh pěvce.
Břehová nátrž se vyskytuje v nivách na březích meandrů vodních toků,
Bakterie E. coli je celosvětový problém.
Souhvězdí štíra do něhož přichází Slunce 22. listopadu.

Chroustnatka středomořská je rozšířena především v oblasti Středozemního moře, avšak vyskytuje se také v blízkém Atlantského oceánu.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů