Oko

Cheirón

Cheirón
Cheirón a Achilles, kterého tento kentaur vychovával.

Cheirón byl největší z kentaurů, kteří byli z poloviny lidé a z poloviny koně. Byl synem Krona (římského Saturna) a nymfy Filyry, jíž se Kronós zjevil jako kůň.

Ostatní kentauři byli potomky Kentaura, vnuka Area (Marta), který se pářil s kobylami na hoře Pélionu. Kentauři byli na rozdíl od kulturního a inteligentního Cheiróna necivilizovaní a brutální. Apollón naučil Cheiróna lukostřelbě, lékařství a hudbě, on pak zase na oplátku vychoval Apollónova syna Asklépia i hrdinu Iásóna a svého vlastního pravnuka Achillea.

Cheirón byl nesmrtelný, ale přenechal svoji nesmrtelnost Prométheovi, aby unikl věčné bolesti poté, co ho Héraklés náhodou zranil. Zeus mu poté poskytl alespoň nesmrtelnost na obloze, kde sídlí jako souhvězdí Kentaurus.


Další články

Vodní zámek Blatná se stal v 18. století sídlem pánů ze Sereyiů a Hildprandtů.
Římská republika prošla dlouhou cestou od městského státu k impériu.
Křižák obecný se živí drobným hmyzem, větším létajícím hmyzem, kobylkami, sarančaty.
Americký miniaturní kůň je plodem šlechtitelské práce.
Zámek Dymokury je dnes pro veřejnost přístupný.
Rozhledna na Strážné byla postavená v roce 2013.
Žindava evropská roste v humózních, stinných lesích.
Souhvězdí štíra do něhož přichází Slunce 22. listopadu.
Strnad obecný je druh pěvce.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Carevna Kateřina Veliká v čele Ruska se věnovala i umění, podporovala umělecké sbírky a ochraňovala umělce.
Záchrana skalních chrámů v Abú Simbel na jihu dnešního Egypta a v někdejší Núbii.
Jezero Magadi má místy hladinu mramorovitou zkrystalizovanými usedlinami soli.
Osvícenský absolutismus představuje formu vlády, která byla typická pro některé země v 18. století.

Cheirón byl největší z kentaurů, bytostí, které byly z poloviny lidmi a z poloviny koňmi

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů