Oko

Břehová nátrž

Břehová nátrž, Nechranická přehrada
Břehová nátrž, Nechranická přehrada.

Břehová nátrž je svislá stěna v zeminách nebo málo zpevněných horninách vytvořená obvykle v nárazových březích meandrů a zákrutů vodních toků. Jde o typické výtvory boční eroze, podmíněné především podemíláním břehů a svahů z málo odolných materiálů, které však jsou schopné udržet svislé stěny. Rozměry kolísají od drobných tvarů kolem jednoho metru vysokých a několik metrů dlouhých po mohutná defilé dlouhá i několik set metrů a vysoká desítky metrů, kde vodní tok podemílá údolní svahy, pak může břehová nátrž dosáhnout výše několika desítek metrů.

Břehová nátrž se vyskytuje v nivách na nárazových březích volných meandrů neregulovaných vodních toků, popř. také na březích jezer, vodních nádrží a vodních nádrží. V současné době byla většina břehových nátrží odstraněna úpravou břehů.

V České republice jsou břehové nátrže zachovány jen místy, například na dolní Ohři, kde jsou vyvinuty jak v nivě, tak i v křídových slínech údolních svahů. Podobně na jižní Moravě, například v březích Dyje, pod Pavlovskými vrchy.

Břehové nátrže ohrožují stabilitu říčních břehů a velmi urychlují erozní odnos, z vědeckého hlediska však představují cenné geologické odkryvy. Regulací toků tento tvar z krajiny mizí.


Další články

Bakterie a mikrobi na pracovním stole se jen hemží.
Jezero Magadi má místy hladinu mramorovitou zkrystalizovanými usedlinami soli.
Osvícenský absolutismus představuje formu vlády, která byla typická pro některé země v 18. století.
Město Sankt Peterburg bylo založeno v době vrcholu moci dynastie Romanovců.
Římská republika prošla dlouhou cestou od městského státu k impériu.
Cheirón byl synem Krona.
Záchrana skalních chrámů v Abú Simbel na jihu dnešního Egypta a v někdejší Núbii.
Strnad obecný je druh pěvce.
Americký miniaturní kůň je plodem šlechtitelské práce.
Křižák obecný se živí drobným hmyzem, větším létajícím hmyzem, kobylkami, sarančaty.
Bakterie E. coli je celosvětový problém.
Rozhledna na Strážné byla postavená v roce 2013.
Souhvězdí štíra do něhož přichází Slunce 22. listopadu.
Carevna Kateřina Veliká v čele Ruska se věnovala i umění, podporovala umělecké sbírky a ochraňovala umělce.

Břehová nátrž je svislá stěna v zeminách nebo málo zpevněných horninách vytvořená obvykle v nárazových březích meandrů a zákrutů vodních toků.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů