Oko

Romanovci

Romanovci, car Mikuláš II.
Poslední ruský car Mikuláš II. Alexandrovič z dynastie Romanovců.

Carská dynastie Holstein-Gottorp-Romanov, která je známa pod názvem Romanovci, vládla v Rusku od roku 1613.

Prvním panovníkem dynastie Romanovců byl Michal III., kterého duma zvolila carem jako šestnáctiletého. Vládl do roku 1645, kdy ho nahradil jeho neplnoletý syn Alexej I. (1645 - 1676). Po něm vládl Fjodor III. (1676 - 1683). V době jejich vlády byl završem přerod Ruska ve významnou velmoc. Mezi nejvýznamnější panovníky dynastie Romanovců patřil Petr I. (1689 - 1725) a Kateřina II. (1762 - 1796). V době jejich vlády byla zahájena modernizace Ruska a země posílila hospodářsky i vojensky. Alexandrovi I. (1801 - 1825) se podařilo zastavit postup francouzského císaře Napoleona v vyhnat jeho armádu z Ruska. Po nástupu jeho syna Mikuláše I. (1825 - 1855) začal hospodářský úpadek Ruska, který se podařilo částečně překonat během vlády Alexandra II. (1855 - 1881), který prosadil několik reforem, roku 1861 zrušil nevolnictví, zreorganizoval správu a posílil zahraniční postavení Ruska. Posledním Romanovcem na ruském trůnu byl Mikuláš II. (1894 - 1917), který po revoluci abdikoval. Definitivní konec představoval pro Romanovce nástup bolševiků.


Další články

Způsoby měření teploty pomocí různých stupnic.
Hora Fuji je unikátní bezchybným kuželovitým tvarem.
Car Boris Fjodorovič Godunov vládl od roku 1598.
Lávové kameny z člověka jakoby sundavají problémy.
Jak se liší kobylka a saranče z řádu rovnokřídlého hmyzu.
Sankt Peterburg, který byl založen na vrcholu moci dynastie Romanovců, bývá také někdy nazýván Benátky severu.
Doba železná vlastně pokračuje až do dnešních dnů.
Potápník vroubený žije ve vodě.
Jetel plazivý roste přirozeně v příkopech, na lukách, pastvinách a u řek.
Jak chovat křečka a čemu věnovat pozornost.
Medard přináší deštivé počasí a vlhkou oblačnost.
Ruský samovar patří neodmyslitelně k Rusku.
Diarmuid a Grania je ústředním námětem irského cyklu příběhů o hrdinovi Finnovi NacCumhalovi.
Dynastie Šang vládla Číně v době mezi 1766 až 1122 př. n. l.

Romanovci, genealogicky přesněji nazýváni názven Holstein-Gottorp-Romanov, vzešli ze sňatku romanovské velkokněžny a vévody z Holstein-Gottorpské linie a přijali rovněž romanovské jméno jako předchozí dynastie vládnoucí Rusku.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů