Oko

Radioastronomie

Jedna z antén One-Mile Telescope
Jedna z antén One-Mile Telescope, který zkoumá vesmír pomocí radioastronomie.

Většina záření, které k nám z vesmíru přichází, je zachycena atmosférou Země. Pouze světlo a část radiových vln atmosféra propouští. Radioastronomie je obor astronomie, který zkoumá rádiový obraz vesmíru. Používá k tomu parabolické antény, které v ohnisku vytvářejí rádiový obraz. Ke studiu rádiových vln však je zapotřebí mnohem větší průměr odrazové plochy. Proto mají rádiové antény často průměry 20 nebo i 100 metrů. Největší radioteleskop má průměr 300 metrů. Několik radioteleskopů může být spojeno počítačem do jedné obří antény.


Další články

Způsoby měření teploty pomocí různých stupnic.
Jetel plazivý roste přirozeně v příkopech, na lukách, pastvinách a u řek.
Čaj Darjeeling se pěstuje od poloviny 19. století.
Hrachor jarní roste ve smíšených a listnatých lesích.
Chov papoušků rosela pestrá ve voliéře.
Papoušek vlnkovaný lidově nazývaný andulka.
Jak se liší kobylka a saranče z řádu rovnokřídlého hmyzu.
Svižník lesomil má nahnědle zelené zbarvení.
Romanovci vládli Rusku po tři století.
Lávové kameny z člověka jakoby sundavají problémy.
Ruský samovar patří neodmyslitelně k Rusku.
Sankt Peterburg, který byl založen na vrcholu moci dynastie Romanovců, bývá také někdy nazýván Benátky severu.
Co znamená kolo kolem Měsíce, jedná se patrně o korónu.
Dynastie Čching v Číně byla založena kočovníky žijícími severně od velké čínské zdi.

Radioastronomie se zabývá studiem nebeských těles pomocí rádiových vln, emitovaných fyzikálními procesy ve vesmíru.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů