Oko

Mohavská poušť

Mohavská poušť
Mohavská poušť je rozlehlé suché území s minimem srážek.

Mohavská poušť je rozlehlé suché území, které se rozkládá na jihovýchodě Kalifornie. Charakteristická je pro ni chudá vegetace s kaktusy, nízkým křovinatým porostem, písečné duny, skalnaté hory a velká, většinou vyschlá slaná jezera.

V minulosti se v Mohavské poušti těžil borax a zlato. Toto období ekonomického rozkvětu připomíná Calico - dnes město duchů.


Další články

Zelené sochy zdobily již antické zahrady.
Kostel sv. Ignáce Praha 2 zde patřil mezi první barokní stavby.
Poušť Namib je nejstarší pouští na planetě.
Maremmanský skot se pěstuje ve střední Itálii.
Mohučská katedrála je nápadná svou červenou barvou.
Kostel Panny Marie U alžbětinek stojí v blízkosti svatyně Panny Marie Na Slupi.
Město Sankt Peterburg bylo založeno na vrcholu moci dynastie Romanovců a někdy bývá nazýváno Benátky severu.
Skalní města vytvořila příroda.
Byzantské mozaiky na které se používaly tisíce drobných dílků.
Poušť Atacama prošla v minulých dobách vlhkým obdobím.
Proč ptáci mohou sedět na drátech, ve kterých teče elektrický proud.
Kostel Panny Marie před Týnem s náhrobkem dánského hvězdáře Tycho de Brahe.
Aralské jezero při svém vysychání za sebou nechává v písku lodě.
Katedrála Santiago de Compostela s ostatky svatého Jakuba.

Mohavská poušť vznikla na území srážkového stínu pohoří Skalnatých hor, za které jen stěží pronikají srážky z Tichého oceánu.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů