Oko

Kostel sv. Ignáce Praha 2

Kostel sv. Ignáce Praha 2
Kostel sv. Ignáce z Loyoly Praha 2.

Kostel sv. Ignáce na Praze 2 patřil mezi první barokní stavby, ale též mezi jezuitské pevnosti, jimiž tento řád pronikal do Prahy.

Mohutnému areálu kostela sv. Ignáce ustoupilo 23 domů a 13 zahrad. Chrám s kolejí byl vybudován ve druhé polovině 17. století C. Luragem. Na výzdobě se podílel 12 obrazy Jan Jiří Heintsch, který přišel do Prahy za malířem K. Škrétou. Chrám též oplývá bohatou štukovou výzdobou a na průčelí upoutává socha sv. Ignáce v paprscích z roku 1671, postava ve svatozáři, která obklopuje celé tělo tohoto světce. Tato pocta se do té doby dostávala jen Kristovi. Chrám byl vysvěcen roku 1678 a v poslední fázi byl před budovu předsunut portikus, otevřená předsíň, vyšperkovaná na balustrádě řadou jezuitských světců, které vytvořil M. V. Jäckel.

Když byl roku 1773 zrušen jezuitský řád, kostel sv. Ignáce byl také zrušen jako klášterní. Jezuité se sem vrátili až po obnovení řádu v roce 1866. Jezuitský řád zde působí i v současné době.


Další články

Zelené sochy zdobily již antické zahrady.
Mohučská katedrála je nápadná svou červenou barvou.
Město Sankt Peterburg bylo založeno na vrcholu moci dynastie Romanovců a někdy bývá nazýváno Benátky severu.
Kilogram není odvozen od přírodních a neměnných jevů.
Byzantské mozaiky na které se používaly tisíce drobných dílků.
Kostel Panny Marie U alžbětinek stojí v blízkosti svatyně Panny Marie Na Slupi.
Proč ptáci mohou sedět na drátech, ve kterých teče elektrický proud.
Kostel Panny Marie před Týnem s náhrobkem dánského hvězdáře Tycho de Brahe.
Kyselina kaprylová se vyskytuje v kokosových ořeších.
Sluneční energie o které se mluví jako o obnovitelném zdroji.
Skalní města vytvořila příroda.
Katedrála Santiago de Compostela s ostatky svatého Jakuba.
Zelňačka s klobásou a bramborem předem uvařeným.
Nektar je pro kolibříky účinná pohonná látka, která jim umožňuje jejich způsob života.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly Praha 2 je je raně barokní stavba s bohatě zdobeným průčelím a věží, která stojí na Karlově náměstí na Novém Městě. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů