Oko

Co znamená kolo kolem Měsíce

Kolo kolem Měsíce může být předzvěstí zhoršení počasí. Lidová pranostika tento stav odráží ve přísloví "Měsíc má kolo, do tří dnů bude pršet".

Z meteorologického hlediska se jedná patrně o korónu (aureolu), světelný jev vznikající ohybem měsíčního světla při průchodu vodním oblakem středních výšek. Kolo se přitom bezprostředně dotýká zdroje světla.

Jiné podstaty jsou jevy, označované v soudobé meteorologii malé kolo (malé halo) a velké kolo (velké halo), které vznikají odrazem a lomem světelných paprsků na ledových krystalcích vysokých oblaků. Tato kola ke zdroji světla, kterým je Měsíc, nepřiléhají.


Další články

Způsoby měření teploty pomocí různých stupnic.
Chov papoušků rosela pestrá ve voliéře.
Romanovci vládli Rusku po tři století.
Lávové kameny z člověka jakoby sundavají problémy.
Papoušek vlnkovaný lidově nazývaný andulka.
Ruský samovar patří neodmyslitelně k Rusku.
Sankt Peterburg, který byl založen na vrcholu moci dynastie Romanovců, bývá také někdy nazýván Benátky severu.
Car Boris Fjodorovič Godunov vládl od roku 1598.
Dynastie Šang vládla Číně v době mezi 1766 až 1122 př. n. l.
Hrachor jarní roste ve smíšených a listnatých lesích.
Dynastie Čching v Číně byla založena kočovníky žijícími severně od velké čínské zdi.
Jak se liší kobylka a saranče z řádu rovnokřídlého hmyzu.
Jetel plazivý roste přirozeně v příkopech, na lukách, pastvinách a u řek.
Čaj Darjeeling se pěstuje od poloviny 19. století.

Co znamená kolo kolem Měsíce.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů