Oko

Balvaniště

Balvaniště Čertovy hrady
Balvaniště Čertovy hrady, které najdeme západním směrem od města Dvůr Králové nad Labem v okrese Trutnov je souvislé balvaniště cenomanských pískovců.

Balvaniště je nepravidelný shluk balvanů, zpravidla nestejného tvaru a velikosti, vzniklý buď náhlým skalním zřícením horských svahů, jeskynních stromů apod., nebo pomalým mechanickým rozpadem inselbergů, skalních věží, zbytků svědeckých vrchů a skal v aridních a semiaridních oblastech apod.

Na rozdíl od balvanových polí balvaniště nepatří k periglaciálním tvarům. Až na výjimky se vyznačují relativně malým plošným rozsahem i při velkém objemu, značnými velikostními rozdíly mezi nejmenšími a největšími úlomky na téže lokalitě a jejich chaotickým uspořádáním.

Balvaniště najdeme na horských svazích a v horských údolích, skalních městech, pouštích, interiérech velkých jeskyň a propastí ve velehorách, na Sahaře a jiných pouštních a polopouštních oblastech.

V České republice nalezneme balvaniště peruckých a korycanských pískovců 2 km jihozápadně od Dvora Králové (Čertovy hrady), vápencových balvanů v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu a v mnoha dalších jeskyních.

Balvaniště jsou nepříliš často se vyskytující ukázkou síly geomorfních procesů. I přes svoji vzhledovou atraktivitu však oředstavují překážku pro hospodářské využití daného území. Rozsáhlá balvaniště, vzniklá náhlým skalním zřícením v horských oblastech mohou přehradit údolí a tím vzniklá přírodní hráz může zadržet vodní tok a dát tím vzniknout dočasnému či trvalému jezeru.


Další články

Skalní města vytvořila příroda.
Hořický pískovec se hodí pro zhotovování soch.
Hruškovec přelahodný jehož plodem je avokádo.
Minojská civilizace a její kultura, která své jméno dostala po legendárním králi Minoovi.
Objevy předmětů mochické civilizace která vzkvétala v době před 2000 lety.
Mykénská civilizace byla centrem první řecké civilizace.
Proč ptáci mohou sedět na drátech, ve kterých teče elektrický proud.
Město Sankt Peterburg bylo založeno na vrcholu moci dynastie Romanovců a někdy bývá nazýváno Benátky severu.
Krocan divoký je původně lesní pták.
Špenátová polévka s noky které necháme několik minut provařit.
Golfský proud přináší s sebou do Evropy teplo z Karibiku.
Zelňačka z uzených žeber zahuštěná jíškou.
Brazilská polévka se připravuje z hovězího masa.
Zelňačka s klobásou a bramborem předem uvařeným.

Balvaniště jsou mnohdy vzhledově atraktivní ukázkou mohutnosti a síly geomorfních procesů v přírodě.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů