Oko

Andalusit

Andalusit
Andalusit se často vyskytuje jako součást magnetických hornin bohatých na hliník.

Andalusit tvoří většinou jednoduché, tlustě sloupcovité zarostlé krystaly s téměř čtvercovým průřezem, na povrchu jsou často přeměněné na šupinky slídy, vyskytuje se také v stébelnatě paprsčitých a zrnitých agregátech. Pravidelně (do kříže) vtroušená uhlíkovitá substance je typická pro "chiastolit" (křížový kámen), který tvoří dlouhé a tenké krystaly zarostlé v jílovité břidlici.

Andalusit je šedý nebo červený, vzácněji fialový, silně červeně a zeleně mnohobarevný (pleochroický). Viridin (latinsky viridis = zelený) je intenzivně zelená odrůda andalusitu s obsahem manganu.

Štěpnost andalusitu je zřetelná, hustota 3,1-3,2.

Andalusit je typický minerál kontaktní přeměny. Vyskytuje se všude tam, kde do břidlic pronikly žuly. Většinou se nachází ve společenství se sillimanitem, kyanitem, cordieritem a korundem. Největší ložiska andalusitu jsou v pohoří White Mountains v Kalifornii, v Transvaalu v Jížní Africe. Andalusit drahokamové kvality pochází z okolí města Almería ve španělské Andalusii.

Andalusit má hospodářský význam při výrobě kvalitní žáruvzdorné keramiky.


Další články

Způsoby měření teploty pomocí různých stupnic.
Dynastie Čching v Číně byla založena kočovníky žijícími severně od velké čínské zdi.
Jetel plazivý roste přirozeně v příkopech, na lukách, pastvinách a u řek.
Sankt Peterburg, který byl založen na vrcholu moci dynastie Romanovců, bývá také někdy nazýván Benátky severu.
Romanovci vládli Rusku po tři století.
Čaj Darjeeling se pěstuje od poloviny 19. století.
Radioastronomie pomáhá zkoumat vesmír.
Papoušek vlnkovaný lidově nazývaný andulka.
Chov papoušků rosela pestrá ve voliéře.
Jak se liší kobylka a saranče z řádu rovnokřídlého hmyzu.
Svižník lesomil má nahnědle zelené zbarvení.
Lávové kameny z člověka jakoby sundavají problémy.
Ruský samovar patří neodmyslitelně k Rusku.
Co znamená kolo kolem Měsíce, jedná se patrně o korónu.

Andalusit, chemicky křemičitan hliníku Al2SiO5, je nazvaný podle jeho prvního známého naleziště, Andalusie ve Španělsku.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů