Oko

Šlechtění pšenice a žita

Šlechtění pšenice
Dnešní pšenice je výsledkem dlouhého šlechtění.

Lán obilí je vlastně velká továrna na mouku pod širým nebem. Obilné rostliny jsou dnes už tak prošlechtěny, že v nich trávy už ani nevidíme. A přece stavbou klasu, květů i obilek, svazčitými kořeny a dutými kolénkatými stébly potvrzují příbuznost s trávami.

A tak trávy v podobě obilnin přispívají velkou měrou k obživě lidstva. Plody obilí - obilky - jsou velmi výživné. Obsahují mnoho škrobu, bílkoviny, tuky a cukry. Bílkovinný lepek je zdrojem vitaminů. Kromě mouky a krupice poskytuje obilí také suroviny k výrobě škrobu, lepku a sladu. Plané trávy mají obilky drobné, jejich klasy se rozpadávají a obilky vypadávají. Dnešní druhy obilí jsou jednoleté a dříve planě rostly ve stepi. U vyšlechtěného obilí se však klasy i obilky značně zvětšily, klasy se nerozpadávají a obilky se uvolňují až při mlácení. Pšenice se pěstuje už od nepaměti. Plané druhy byly nalezeny v Asii. Odtud se pšenice šířila a byla neustále prošlechťována, až dosáhla dnešní podoby.

Dnes se kultury pšenice pěstují na nejlepších půdách celého světa, a to ve formách bezosinných i osinatých.

Žito je obilnina mlladší než pšenice. Pochází také z Asie, z oblasti Kavkazu. Do Evropy se stěhovalo jako nežádoucí plevel pšeničných a ječných polí. V severnějších a chladnějších oblastech Evropy však vynikly jeho přednosti. Snáší lépe drsnější podnebí, kde dává i větší výnos. Mouka ze žita je tmavá, ne všude oblíbená, ale v Evropě došel tmavý žitný chléb obliby. Žito poskytuje z obilnin nejdelší slámu. Používalo se jí především jako náplně do slamníků, dnes se z ní pletou rohože apod.


Další články

Ostrov Srí Lanka proslul svým čajem.
Pečené jedlé kaštany lze použít i namísto brambor.
Orel mořský má rozpětím křídel až 2,4 metru.
Malá Pravčická brána se nachází v oblasti Labských pískovců.
Pravčická brána stojí 5 km východně od Hřenska.
Labyrint ve kterém žil Minotaurus, se kterým se utkal hrdina Theseus.
Vánoční rostliny v sobě skrývají hlubokou vánoční symboliku.
Maledivy najdeme jihozápadním směrem od Srí Lanky.
Olivovník evropský hojně roste ve Středomoří.
Rostliny a lidé prožívají módní trendy.
Bobr evropský je největší evropský hlodavec.
Kaštanovník setý pochází z Malé Asie.
Seitan z pšenice je rostlinná bílkovina.
Šintoistická svatyně Icukušima je jedním z nejposvátnějších míst Japonska.

Šlechtění pšenice a žita tyto rostliny natolik změnilo, že v nich dnes již ani nevidíme půdodní trávy, za kterých byly tyto obilniny vyšlechtěny.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů