Oko

Učení se mladých keporkaků

Keporkak
Učení se mladých keporkaků.

Mladý keporkak se musí, mimo jiné, naučit zvládat impozantní skoky, při kterých dospělí keporkaci vyskakují téměř celým svým tělem nad mořskou hladinu a s mocným plesknutím dopadají zpět do vody.

Mladí keporkaci při učení se těmto elegantním skokům napodobují své matky, byť zpočátku nedosahují oné elegance, kterou při skocích dospělých velryb obdivují lidé. Při svých prvních pokusech spíše jen nad vodu vystrkují bradu a plesknou s ní o hladinu.

Keporkaci tímto způsobem vzájemně komunikují a udržují si přehled i o vzdálenějších členech stáda. Jedná se tedy vlastně o zjišťování, zda někdo z momentálně přítomných nechybí. Keporkaci žijí v mělkých mořích celého světa. Samice kojí mládě téměř rok, mladý keporkak se zdržuje v její blízkosti a učí se všemu, co bude ve svém dalším životě potřebovat. Například musí umět na sebe upozorňovat pleskáním ocasu o hladinu.


Další články

Sůl hrála v historii vždy významnou roli.
Šikmá věž v Pise dosahuje výšky 55 metrů.
Vesuvian se nachází i severozápadně od Chebu.
Černé fazole se hodí jako příloha.
Orel křiklavý si staví hnízdo v korunách stromů.
Draví ptáci si zasluhují ochranu.
Planeta Merkur nemá téměř žádnou atmosfér.
Dikobraz běloocasý patří mezi hlodavce.
Planeta Venuše představuje třetí nejjasnější objekt pozemské oblohy.
Byzantská říše po celou dobu své existence čelila nájezdům.
Sůl kamenná vytváří velké krystaly.
Amazoňan kubánský žije na Kubě a dalších ostrovech.
Katedrála Santiago de Compostela jíž dominují dvě vysoké barokní věže.
Ostrov Srí Lanka oplývá divukrásnou přírodou.

Učení se mladých keporkaků napodobováním své matky, při kterém se naučí dovednostem, které bude dospělá velryba později potřebovat.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů