Oko

Siegfried a poklad Nibelungů

Píseň o Nibelunzích
Píseň o Nibelunzích je středověký hrdinský epos, který spojuje různé okruhy legend.

Siegfried (původně Sigurd) je ústřední postava germánského eposu Nibelungenlied (Píseň o Nibelunzích), jehož vznik je datován do roku 1203 a Wagnerova cyklu Prsten. Získal prokletý poklad Nibelungů a poté se ucházel o Kriemhildu, sestru burgundského krále Gunthera. Ten slíbil Siegfriedovi její ruku za to, že mu pomůže získat amazonskou královnu Brunhildu. Siegfried Brunhildu porazil a zkrotil s pomocí svého pláště neviditelnosti a Brunhilda se domnívala, že to byl Gunther. Když však oba páry uzavřely sňatek, obě královny se dostaly do hádky a pravda vyšla najevo. Brunhilda odpřisáhla pomstu a získala za pomocníka Hagena, jednoho z Guntherových vyzalů, který přišel na to, že nezranitelný Siegfried má na zádech jediné zranitelné místo. Požádal Kriemhildu, aby to místo vyznačila pro ochranu na Siegfriedově plášti, ale potom ho zabil.

Zdrcena žalem se Brunhilda upálila na Siegfriedově pohřební hranici. Hagen pak ukradl poklad Nibelungů a ukryl jej v Rýně. Kriemhilda se později provdala za hunského krále Etzela (u nás známého jako Attila) a spolu zabili Gunthera i Hagena, ale i když umíral, odmítl Hagen prozradit, kde poklad ukryl.


Další články

Pitná voda z moře tvoří téměř nevyčerpatelnou světovou zásobárnu.
Sladkovodní řasy jsou díky obsahu chlorofylu fotosyntézy schopné.
Zlatý poklad z Qatny v západní Sýrii, kde nalezli archeologové bohatě vybavený královský hrob.
Kudu malý žije ve východní Africe.
Údolí králů v Egyptě se stalo místem posledního odpočinku faraonů 18., 19. a 20. dynastie.
Pěstování datlí v Egyptě na datlové palmě.
Amazoňan kubánský žije na Kubě a dalších ostrovech.
Makak červenolící žije ve skupinách.
Kudu velký býval vyhledávanou loveckou trofejí.
Měsíc je vesmírné těleso bez atmosféry viditelné na noční obloze.
Ostrov Srí Lanka oplývá divukrásnou přírodou.
Pikantní pstruh chutná se zeleninovou oblohou.
Mořské řasy dorůstající do rozměrů až šedesáti metrů.
Kyjovka šupinatá žije ve Středozemním moři.

Siegfried a poklad Nibelungů je příběh, ve kterém drakobijce Siegfried, který se stal pomocí krve zabitého draka nezranitelným, padl za oběť zradě Hagena z Tronje. Původní země Nibelungů je v Písni o Nibelunzích umístěna v Norsku.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů