Oko

Měsíc je vesmírné těleso bez atmosféry

Měsíc
Měsíc je vesmírné těleso bez atmosféry.

Měsíc, který je nejbližším vesmírným souputníkem planety Země, je téměř čtyřikrát menší. Protože je to vesmírné těleso bez atmosféry, která by jeho povrch chránila před účinky dopadů meziplanetární hmoty, je jeho povrch výrazně poset krátery různých velikostí, které vznikají při dopadu těles, jež mají vysokou rychlost. Větší z nich jsou zality tmavou lávou. Tmavší oblasti nazýváme moře, přestože se v nich voda nikdy nevyskytovala.

Protože Měsíc oběhne Zemi za stejnou dobu, za jakou se otočí kolem vlastní osy, tedy za 27,3 dne, je ze Země vidět stále pouze jedna stejnou stranu povrchu Měsíce.

Protože Měsíc obíhá okolo Země, vidíme vždy různě velkou část osvětleného povrchu Měsíce. Poměr mezi osvětlenou a neosvětlenou částí přivrácené strany nazýváme fází. Pokud je Měsíc v úplňku, může se dostat do stínu vrženého Zemí. Pak pozorujeme částečné nebo úplné zatmění Měsíce.


Další články

Sladkovodní řasy jsou díky obsahu chlorofylu fotosyntézy schopné.
Údolí králů v Egyptě se stalo místem posledního odpočinku faraonů 18., 19. a 20. dynastie.
Makak červenolící žije ve skupinách.
Kudu velký býval vyhledávanou loveckou trofejí.
Rajská brána Florencie je zdobena výjevy ze Starého zákona.
Ostrov Srí Lanka oplývá divukrásnou přírodou.
Pikantní pstruh chutná se zeleninovou oblohou.
Kudu malý žije ve východní Africe.
Pěstování datlí v Egyptě na datlové palmě.
Mořské řasy dorůstající do rozměrů až šedesáti metrů.
Pitná voda z moře tvoří téměř nevyčerpatelnou světovou zásobárnu.
Amazoňan kubánský žije na Kubě a dalších ostrovech.
Slovenské ledové jeskyně ve kterých můžeme vidět ledové krápníky.
Solné doly na břehu Kaspického moře kde panují extremní teploty.

Měsíc je vesmírné těleso bez atmosféry, která by chránila jeho povrch před dopady těles, proto je jeho povrch pokryt desítkami tisíc kráterů, z nichž většina je stará stovky miliónů nebo miliardy let.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů