Oko

Katedrála Santiago de Compostela

Katedrála Santiago de Compostela
Katedrála Santiago de Compostela.

Chrámu a kryptě s ostatky svatého Jakuba, jedné z nejproslulejších křesťanských svatyní, dominují dvě vysoké barokní věže. Ostatní části katedrály pocházejí z 11. až 13. století, i když stojí na místě baziliky, kterou zde nechal vybudovat král Alfons II. v 9. století. Poutníci procházejí do interiéru stejnou slavnou Pórtico da Gloria jako ve středověku. Chór, který navrhl Maestro Mateo, byl zcela zrestaurován.

Románské pilíře, lomené oblouky a žebrová klenba u bránky Pórtico da Gloria, která je hlavním vchodem do katedrály Santiago de Compostela, vytvořil Maestro Mateo. Dveřní překlad hlavního oblouku nese podpis a letopúočet 1188. Byl to původní vchod do katedrály. Na jeho třech obloucích je vytesáno téměř 200 výrazných biblických postav. Kristus sedí uprostřed s odhalenými ranami. Po jeho boku stojí apoštolové a 24 starších z Apokalypsy, které nesou hudební nástroje. Svatý Jakub sedí pod Kristem na vyvýšeném místě před bohatě zdobeným hlavním středním sloupem. Na tomto sloupu, který také zobrazuje Kristův rodokmen, jsou viditelné zářezy. Vytvořili je miliony poutníků, kteří se dotýkali tohoto místa rukama na znamení díků za bezpečnou cestu. Na druhé straně se poutníci skláněli a spočivali hlavami na soše Santos dos Croques v naději, že získají inspiraci z moudrosti světce.

Ve středověku do katedrály v Santiagu de Compostela přicházelo každoročně půl milionu poutníků z celé Evropy. Do Santiaga se sbíhalo několik cest. Hlavní cesta z Pyrenejí je známa jako Francouzská cesta. Byly postaveny různé cesty vyznačené katedrálami a hostinci podél nich, které jsou používány dodnes. K tomu, aby poutníci získali platné osvědčení o účasti, musí mít poutnický pas s daty a razítky potvrzujícími, že ušli posledních 100 kilometrů pěšky nebo na koni či posledních 200 kilometrů na kole. Musí také ohlásit duchovní nebo náboženskou motivaci.

V knihovně katedrály je uložen významný středověký rukopis o životě a zázracích svatého Jakuba, Codex Calixtimus z 12. století. Je pojmenován podle papeže Calixta II. a obsahuje praktické rady pro poutníky na cestě do Santiaga.

Velkou pozornost vzbuzuje v katedrále Santiago de Compostela obří kadidelnice - botafumeiro - k jejímuž rozpohybování je zapotřebí osmi mužů.


Další články

Sůl hrála v historii vždy významnou roli.
Vesuvian se nachází i severozápadně od Chebu.
Orel křiklavý si staví hnízdo v korunách stromů.
Planeta Merkur nemá téměř žádnou atmosfér.
Planeta Venuše představuje třetí nejjasnější objekt pozemské oblohy.
Dikobraz běloocasý patří mezi hlodavce.
Byzantská říše po celou dobu své existence čelila nájezdům.
Sůl kamenná vytváří velké krystaly.
Amazoňan kubánský žije na Kubě a dalších ostrovech.
Draví ptáci si zasluhují ochranu.
Slivoň trnka kvete v březnu a dubnu.
Černé fazole se hodí jako příloha.
Ostrov Srí Lanka oplývá divukrásnou přírodou.
Šikmá věž v Pise dosahuje výšky 55 metrů.

Katedrála Santiago de Compostela byla dostavěna ve 12. století. Její oblíbenost spočívá také v tom, že je jedním z cílů na jedné z nejdůležitějších poutních cest.

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů