Oko

Trepanace lebky

Trepanace lebky
Trepanace lebky byla prováděna za účelem léčby bolestí hlavy a šílenství. Praktikovala se dávno před objevem anestetik, takže pacienta při ní museli přivázat.

Naši předkové se domnívali, že vytvoření otvoru do lebky, tzv. trepanace, může přispět k vyléčení nemoci. Po většinu historie lidstva se věřilo, že bolest a nemoci způsobují zlí duchové. Vyhánění duchů z těla prováděli šamani a čarodějové. Jednou z metod, které při tom používali, byla trepanace lebky.

Trepanované lebky, které jsou důkazem, že lidé se pokoušeli léčit nemoci ještě dříve, než dokázali objevit písmo, jsou nalézány po celém světě - ve Francii, Německu, Novém Zélandu, severní Africe i v Jižní Americe. Velkou oblibu si trepanace lebky získala především v Peru, kde byly nalezeny lebky se čtyřmi i pěti trepanovanými otvory. Je známo, že někteří lidé trepanaci přežili, protože byly objeveny lebky se zhojenými okraji otvorů.

Trepanace lebky byla prováděna po tisíciletí až do středověku.

Nástroj používaný při trepanaci svým vzhledem připomínal vrták opatřený ručkou. Pokud pacient přežil, rána na hlavě se mu překryla malým kamenem, škeblí, tykví nebo kouskem zlata či stříbra.


Další články

Ptačí hnízda vykazují pestrou rozmanitost.
Ledovec Vatnajökull tvoří přibližně 20 ledovcových splazů.
Šikmá věž v Pise stojí na extremně nejistém podkladu.
Rákosník proužkovaný se živí hmyzem.
Petrklíč je léčivá bylina jarních dní.
Singapurský ostrov Sentosa slouží obyvatelům města k zábavě a rekreaci.
Tapiserie z Bayeux má epizodickou strukturu.
Plovoucí ledovec se před nedávnou dobou oddělil od ledovcových polí v Antarktidě.
Královská cesta vede Prahou.
Kuklík městský roste v křovinách, světlých lesích a na lesních okrajích.
Sysel obecný měří 25 až 29 cm.
Rosettská deska byla klíčem při luštění egyptského písma.

Trepanace je chirurgický zákrok, během kterého dochází k proražení kosti lebky a vytvoření otvoru. Některé přírodní národy ji provádějí dodnes.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů