Oko

Tapiserie z Bayeux

Tapiserie z Bayeux
Motivy vyobrazené na tapiserii z Bayeux.

Tapiserie z Bayeux je vyšívaná tkanina jedinečná svým tématem, ve kterém zobrazuje příběh způsobem dnešních kreslených komiksů, jehož dějem je cesta k vítězství normandského vévody Viléma nad anglickým králem Haroldem II., kterým si Vilém vysloužil přízvisko Dobyvatel.

Tapiserie z Bayeux je také pozoruhodná svými rozměry a jsou na ní vyobrazeny události, které předcházely bitvě u Hastingsu 14. října 1066, ve které Vilém zvítězil a Harolda II. svrhl z anglického trůnu.

Epizodická struktura tapiserie z Bayeux je odrazem ilustrací v anglosaských biblických rukopisech. Jejím účelem bylo nejen vyprávění příběhu, ale také sloužit jako propaganda úspěchu Viléma Dobyvatele, jejímž cílem bylo přesvědčit diváka o tom, že vpád do Anglie byl oprávněný.

Tapiserie z Bayeux je vyrobena z devíti kusů lněné tkaniny. Zpracování, použití nativního tématu a včlenění zvířecích motivů je typické pro románské umění severní Evropy. Nápisy jsou vyšity v latině.

Tapiserie z Bayeux pochází pravděpodobně z jižní Anglie, kde ho patrně vytvořily jeptišky z příkazu bayeuxského biskupa Ody, nevlastního bratra Viléma Dobyvatele.


Další články

Letohrádek královny Anny Praha stojí poblíž Pražského hradu.
Velikost atomu vynikne v porovnání s golfovým míčkem.
Singapurský ostrov Sentosa slouží obyvatelům města k zábavě a rekreaci.
Královská cesta vede Prahou.
Petrklíč je léčivá bylina jarních dní.
Ptačí hnízda vykazují pestrou rozmanitost.
Rákosník proužkovaný se živí hmyzem.
Kuklík městský roste v křovinách, světlých lesích a na lesních okrajích.
Plovoucí ledovec se před nedávnou dobou oddělil od ledovcových polí v Antarktidě.
Minojská civilizace a její kultura položila základy klasického Řecka.
Ostrov Uznojem omývají vody Baltu.
Ledovec Vatnajökull tvoří přibližně 20 ledovcových splazů.

Tapiserie z Bayeux znázorňuje korunovaci Harolda anglickým králem roku 1066, po které následují události vedoucí až k porážce jeho vojska. Na spodu tapiserie je zobrazeno normandské loďstvo.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů