Oko

Rákosník proužkovaný

Rákosník proužkovaný
Rákosník proužkovaný dorůstá délky 11,5 až 13 cm.

Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) je zpěvný pták mnohem menší velikosti než vrabec. Záda má olivově hnědá, silně proužkovaná, kostřec rezavě hnědý bez proužků. Má tmavé temeno a kontrastní černobílý proužek přes oko. Hrdlo je bílé.

Mláďata jsou zbarvena živěji. Prachový šat chybí.

Hlas: "cek" nebo cvrčivé "čerrr" varování. Zpěv je rychlá proměnlivá sloka s dlouhými trylky, střídanými tóny "void". Zpívá i v noci. Sameček zpívá za toku v letu.

Rákosník proužkovaný hnízdí v bažinatých rákosinách s křovinami, na okrajích rybníků, vzácněji v obilních polích. Hnízdí zpravidla jednou ročně v květnu až červenci. Hnízdo je pevná miska z trav a mechu, umístěné nízko mezi rákosem, ostřicí či v křoví. Do hnízda klade samička čtyři až šest hustě rezavě kropenatých vajec. Na vejcích sedí oba rodiče 12 až 13 dnů, mláďata krmí 12 až 16 dnů.

Rákosník proužkovaný se živí hmyzem, jeho potravu tvoří také pavouci, měkkýši a na podzim i bobule. Potravu hledá v nízké husté vegetaci. Před odletem na zimoviště konzumuje především mšice, jejichž masivní konzumace mu zajišťuje tukové zásoby potřebné na tah.


Další články

Řeřišnice luční roste na vlhkých travnatých místech.
Petrklíč je léčivá bylina jarních dní.
Kuklík městský roste v křovinách, světlých lesích a na lesních okrajích.
Plovoucí ledovec se před nedávnou dobou oddělil od ledovcových polí v Antarktidě.
Minojská civilizace a její kultura položila základy klasického Řecka.
Ostrov Uznojem omývají vody Baltu.
Měchýřovka Edwardsova je tvořena volně plovoucí kolonií polypovců.
Cinabarit se používá na získávání rtuti.
Ledovec Vatnajökull tvoří přibližně 20 ledovcových splazů.
Ptačí hnízda vykazují pestrou rozmanitost.
Velikost atomu vynikne v porovnání s golfovým míčkem.
Singapurský ostrov Sentosa slouží obyvatelům města k zábavě a rekreaci.

Rákosník proužkovaný hnízdí na většině území Evropy a v západní a střední Asii východně po západní Sibiř. Zimovišti má v subsaharské Africe.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů