Oko

Měchýřovka Edwardsova

Měchýřovka Edwardsova
Měchýřovka Edwardsova.

Měchýřovka Edwardsova (Forskalia edwardsi) je volně plovoucí kolonie polypovců. Jejím znakem je velmi dlouhý společný stvol s četnými plovacími zvony uspořádanými do mnoha kruhů těsně u sebe, podobně jako šupiny na smrkové šišce.

Obývá horní vrstvy vody na volném moři ve všech tropických a subtropických mořích včetně Středozemního.

Kolonie měchýřovky Edwardsovy se obvykle skládají z mnoha morfologicky i funkčně specializovaných jedinců, avšak navenek působí dojmem jednoho živočicha. Měchýřovka Edwardsova dokáže vytrvale plavat, bez jediného pohybu se vznáší ve vodě, aktivně vyhledává potravu a pohybuje se vertikálně ve vodním sloupci. Vznáší se díky lahvovitému plovacímu měchýři a díky vysokému obsahu vody v želatinových stěnách plovacích zvonů. Měchýřovka Edwardsova může při doteku na kůži vyvolat silné pálení a intenzivní, avšak krátce trvající bolest.

Některé druhy měchýřovek dokážou měnit svoji specifickou hmotnost stlačováním nebo vytvářením nového plynu v plovacím měchýři. Jednotlivé druhy se liší rychlostí plavání. Měchýřovky střídají fáze aktivního pohybu se vznášením. Během vznášení se rozevřou chapadla měchýřovky jako síť zachycující živočišný plankton. Kořistí se stávají zejména drobní korýši a červi, a také larvy a drobné rybky.


Další články

Kamenný les Pobiti Kamani poblíž města Varny v Bulharsku.
Historie praní prádla, mýdla a praček.
Žofínský prales byl založen roku 1838.
Křepel kalifornský žije na tichomořském pobřeží Severní Ameriky.
Francouzské Antily Guadeloupe a Martinik a další menší ostrovy.
Mrtvé moře leží v nehostinné oblasti.
Amazonský prales je ohrožený a dokáže s děsivou rychlostí mizet.
Ostrov Martinik nazývají Indiáni ostrovem květin.
Kardamon obecný pochází z Přední Indie.
Chrobáci pečují o své potomstvo.
Bohyně Ištar na cestě do podsvětí.
Symboly planet a nebeských těles jsou velice staré.

Měchýřovka Edwardsova bývá horní vrstvy vody na volném moři tropických a subtropických moří. Ačkoli navenek působí dojmem jednoho živočicha, je tvořena mnoha morfologicky i funkčně specializovanými buňakami, které spolupracují.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů