Oko

Krajník hnědý

Krajník hnědý
Krajník hnědý je brouk dosahujíci velikosti 16-21 mm, přičemž zbarvení tohoto druhu je mírně variabilní.

Krajník hnědý (Calosoma inquisitor) je brouk o velikosti 16 až 21 mm, nahoře zpravidla měďově hnědý, spodní strana je kovově zelená. Okraje krovek bývají často zelené. Někdy je celá svrchní strana zelená, modrá až černá, na ploše krovek jsou vždy tři řady hlubokých jamek.

Krajník hnědý žije v listnatých lesích nížin a pahorkatin. Historicky býval zajisté hojněji rozšířen než v současné době, avšak i dnes se stále jedná o hojný druh.

Někteří další krajníci, například krajník pižmový, vylézají i do korun stromů a jsou velmi užiteční.


Další články

Kamenný les Pobiti Kamani poblíž města Varny v Bulharsku.
Bohyně Ištar na cestě do podsvětí.
Symboly planet a nebeských těles jsou velice staré.
Ostrov Martinik nazývají Indiáni ostrovem květin.
Velikost atomu vynikne v porovnání s golfovým míčkem.
Křepel kalifornský žije na tichomořském pobřeží Severní Ameriky.
Měchýřovka Edwardsova je tvořena volně plovoucí kolonií polypovců.
Žofínský prales byl založen roku 1838.
Amazonský prales je ohrožený a dokáže s děsivou rychlostí mizet.
Čtverzubec hnědý pochází z Afriky.
Práce s energií je podstata cvičení Qi Gong, aby si člověk mohl naplno užívat krásy plného světa.
Kardamon obecný pochází z Přední Indie.

Krajník hnědý je brouk rozšířený v severní Africe, Evropě s výjimkou nejsevernějších oblastí a část Asie. V České republice se na vhodných stanovištích jedná o hojně rozšířený druh.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů