Oko

Dům Granovských Praha

Dům Granovských Praha
Dům Granovských z Granova Praha se vyznačuje s arkádovým ochozem v prvním patře dvorního průčelí.

Dům Granovských Praha, který je někdy nazýván i palácem, nalezneme při svých toulkách Prahou v Ungeltu za Týnským chrámem.

Dům Granovských je napůl měšťanská a napůl palácová budova, jejíž vznik je datován kolem roku 1560. Jedná se o renesanční stavbu ve tvaru písmene L. Kratším ramenem prochází hlavní vjezd, v delším rameni je patrová lodžie s arkádovými oblouky a plocha zdi je vyzdobena biblickými a mytologickými tématy. Malby byly vytvořeny technikou chiaroscuro (malba provedená omezeným množstvím barev, ale se snahou vytvořit dojem reliéfu). Jakub Granovský z Granova získal pozemek dekretem samotného císaře Ferdinanda I. roku 1558. Nový podnikatel odpovídal za otevírání a zavírání Ungeltu, coby celního prostoru.


Další články

Souhvězdí Ryb tvoří několik hvězd přímo pod čtvercem Pegasa.
Práce s energií je podstata cvičení Qi Gong, aby si člověk mohl naplno užívat krásy světa.
Kardamon obecný pochází z Přední Indie.
Žofínský prales byl založen roku 1838.
Bohyně Ištar na cestě do podsvětí.
Jak funguje pasivní dům, který dokáže dosáhnout nižší spotřebu energií.
Měchýřovka Edwardsova je tvořena volně plovoucí kolonií polypovců.
Čtverzubec hnědý pochází z Afriky.
Štorchův dům Praha.
Velikost atomu vynikne v porovnání s golfovým míčkem.
Krajník hnědý jehož zbarvení je mírně variabilní.
Amazonský prales je ohrožený a dokáže s děsivou rychlostí mizet.

Dům Granovských je renesanční palácová budova s arkádovým ochozem v prvním patře dvorního průčelí, který stojí v areálu Ungeltu v centru hlavního města Prahy.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů