Oko

Thunovský palác Praha

Thunovský palác Praha
Thunovský palác ve Sněmovní ulici 4 v Praze.

Thunovský palác neboli palác pánů z Hradce se musel při své výstavbě spokojit se svažitou parcelou pod Zámeckými schody. Právě těmito místy vedla hlavní cesta k Hradu a tímto směrem bylo také obráceno průčelí renesančního sídla. Mezi staviteli, kteří zde zanechali plody své práce, jmenujme Antonína Vlacha, Giovanniho Domenico Orsiho či Ulrica Aostalli de Sala.

Nakonec Thunovský palác propojil prostor mezi zámeckými schody a Nerudovou ulicí, kde dostal své nové hlavní průčelí. Mezi majitele patřil roku 1618 druhý z místodržících, kteří byli defenestrováni z hradního okna, Vilém Slavata z Chlumu. Dnešní palác vznikl na místě několika domů a od minulého století v něm sídlilo několik zastupitelských sborů, dnes je sídlem britské ambasády.


Další články

Když se řekne Velká Británie, málokoho napadne, že toto označení má kořeny až v římské době.
Evangeliář z Kells vznikl na ostrově Iona.
Viklan je balvan, který se pouze malou plochou stýká se zemí.
Byzantská říše navazovala na starověký Řím.
Vrchoviště se nazývá horské rašeliniště v horách.
Iljušin Il-14 létal také ve službách ČSA.
Chroustek páskovaný jehož ponravy škodí na kořenech ovocných stomů.
Chetitská říše si po určitý čas udržovala kontrolu nad zásobami železa.
Kapinice senegalská pochází z tropické Afriky a Arábie.
Potápka roháč žije výlučně na vodních plochách.
Kudu velký obývá africké savany od Čadu a Etiopie po jih Afriky.
Molybdenit se vyskytuje v žule.

Thunovský palác Praha je památkově chráněn jako národní kulturní památka České republiky. V letech 1968-1992 plnil úlohu sídla České národní rady.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů