Oko

Chroustek páskovaný

Chroustek páskovaný
Chroustek páskovaný dosahuje velikosti 12-18 mm.

Chroustek páskovaný (Rhizotrogus aestivus) je brouk dosahující velikosti 12-18 mm. Štít je lysý, pouze po stranách je dlouze pýřitý. Uprostřed je štít zdoben zpravidla tmavší podélnou čarou. Celý brouk je jednobarevně světlehnědý, krovky bývají podél švu a po okrajích tmavší.

Na lukách poletují dospělý brouci již koncem dubna a v květnu. Ponravovité larvy se vyvíjejí v zemi podobně jako larvy chrousta. Jsou rovněž škodlivé a postupy ochrany proti nim je shodné s ochranou proti ponravám chrousta.


Další články

Když se řekne Velká Británie, málokoho napadne, že toto označení má kořeny až v římské době.
Vrchoviště se nazývá horské rašeliniště v horách.
Iljušin Il-14 létal také ve službách ČSA.
Kapličkový most tvořil původně součást městského opevnění.
Byzantská říše navazovala na starověký Řím.
Potápka roháč žije výlučně na vodních plochách.
Chetitská říše si po určitý čas udržovala kontrolu nad zásobami železa.
Mohyla míru Slavkov je mohutný kamenný památník v secesním slohu.
Molybdenit se vyskytuje v žule.
Atlantická charta byla podepsána prezidentem Spojených států a ministerským předsedou Velké Británie.
Evangeliář z Kells vznikl na ostrově Iona.
Viklan je balvan, který se pouze malou plochou stýká se zemí.

Chroustek páskovaný je brouk velmi blízký chroustům, avšak značně menších rozměrů. Ponravy jsou v mládí velmi podobné ponravám chroustů, žijí také v půdě na kořenech.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů