Oko

Blatouch bahenní

Blatouch bahenní
Blatouch bahenní dorůstá výšky 30 až 50 cm, výjimečně až 1 metru.

Blatouch bahenní (Caltha palustris) je bažinná, vytrvalá rostlina s vystoupavými, zřídka vzpřímenými, chudě rozvětvenými a vícekvětými lodyhami, které někdy poléhají a kořenují a jsou 15 až 40 cm vysoké, zelené, duté a lysé. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, okrouhle srdčité až ledvinité, vroubkované až zubaté, tmavě zelené a matně lesklé. Dolní listy lodyžní jsou kratčeji řapíkaté a hořejší až přisedlé, s čepelí podobného tvaru jako u listů spodních, ale menší. Letní listy jsou větší, až 25 cm v průměru, na okraji ostře zubaté až pilovité. Žluté květy měří až 4 cm v průměru a jsou složeny z pěti (řidšeji z většího počtu) okvětních plátků, 12 až 25 mm dlouhých, okrouhlých, až oválných a žloutkově žlutých, lesklých. Četné tyčinky mají podlouhlé prašníky. Plody jsou měchýřky, které před otevřením odstávají a jsou obloukem zpět zahnuté, na hřbetě zřetelně zakřivené a 7 až 10 mm dlouhé.

Tato na našem území velice hojná rostlina rozkvétá brzo na jaře a kvete dosti dlouho (od března do května). Roste na vlhkých a bahnitých lukách, v příkopech, u potoků a na okraji rybníků, často také ve vlhkých lesích a sahá z roviny až vysoko do hor. Je rozšířena po celé Evropě, v mírné i chladné Asii a v Severní Americe. Na sever zasahuje až na Island a na Novou Zemlju a rovněž do arktických krajů Ruska a Kanady.

Blatouch bahenní je poměrně měnlivý a vytváří řadu poddruhů, z nichž některé rostou i v České republice. Celá rostlina je mírně jedovatá. Dobytek ji nežere a zemědělci ji nemají v oblibě, protože znehodnocuje luční trávu vlhčích luk. V zahrádkách se často pěstují některé plnokvěté odrůdy pro ozdobu. V takových květech jsou přeměněny tyčinky v květní plátky, takže vypadají jako ploché, jasně žluté růžičky.


Další články

Byzantská říše navazovala na starověký Řím.
Potápka roháč žije výlučně na vodních plochách.
Mošt z jablek uložíme do chladu.
Chetitská říše si po určitý čas udržovala kontrolu nad zásobami železa.
Origami z papíru vzniklo před čtrnácti stoletími.
Antické město Kurion vzkvétalo na Kypru.
Pestřenka trubcová plní v přírodě důležitou úlohu.
Viklan se malou plochou stýká se zemí.
Komořanské jezero se rozkládalo v Podkrušnohoří.
Kapličkový most tvořil původně součást městského opevnění.
Jedlé kaštany nikdy netvořily pouze jednotvárnou stravu chudých.
Mohyla míru Slavkov je mohutný kamenný památník v secesním slohu.

Blatouch bahenní roste ve střední Evropě na podmáčených stanovištích od nížin do hor. Díky tomu, že rozkvétá brzy zjara, je považován za jednoho z poslů jara.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů