Oko

Mykénská civilizace

Zlatá mykénská maska
Tato zlatá maska byla v hrobě v Mykénách nalezena archeologem Heinrichem Schliemannem. Byl přesvědčen, že je to Agamemnonova maska. Dnešní vědci se však domnívají, že patřila muži, který žil o 300 let před ním.

Město Mykény se nacházelo ve východní části Peloponéského poloostrova v Řecku. Bylo centrem první řecké civilizace, která vznikla po minojské kultuře na Krétě.

Mykéňané (známí také jako Achájci) přišli do Řecka kolem roku 2000 př. n. l. z oblasti Balkánu. Mykénskou civilizaci tvořily nejprve vesnice na svazích hor, které obývali lidé hovořící starou formou řečtiny. Kolem roku 1650 př. n. l. přerostly mnohé vesnice v opevněná města s bohatými paláci a s luxusním zbožím, které konkurovalo zboží velmi zručných krétských řemeslníků. Mykénskou civilizaci tvořilo asi 20 městských států.

Předtím, než Mykéňané začali budovat pevnosti a opevněná města, své vůdce pochovávali do propracovaných hrobek ve tvaru úlu, které stavěli z velkých kamenných kvádrů skládaných tak, aby vznikla rozlehlá kupole. Kupříkladu Átreova pokladnice, jedna z hrobek v Mykénách, měla téměř 6 metrů vysoký vchod, otvírající se do komnaty vysoké 13 metrů a široké 14 metrů. V době svého vzniku byla obložena bronzovými deskami. Bohatství těchto hrobek ukazuje, že na královskou rodinu a aristokracii se vynakládalo hodně peněz a úsilí. Král měl až 400 bronzířů a stovky otroků. Bohatí Mykéňané si velmi vážili zlata, které dováželi z Egypta a ze kterého zhotovovali poháry, šperky, masky a další předměty.

Okolo roku 1450 př. n. l. dobyly Mykény Krétu a začaly zakládat kolonie podél břehů Egejského moře a na ostrovech Rhodos a Kypr. Obchodovali napříč Středozemím, především s Féničany, Egyptem a Itálií. Kolem roku 1200 př. n. l. však Mykény podlehli náporu nájezdníků, tzv. mořským národům. Mnoho Mykéňanů bylo poté nuceno opustit svoji vlast.


Další články

Novomlýnská vodárenská věž zásobovala severní část Prahy vodou.
Talířovka svítivá obývá pobřeží značné části světa.
Lama je zvíře s hlavou a ušima muly, tělem velblouda, ocasem koně a nohama jelena.
Diskobolos vznikl v klasickém řeckém období.
Šikmá věž v Pise byla zbudována jako zvonice chrámu.
Indická masáž není vhodná pro lidi, kteří trpí vysokým tlakem.
Bahamské ostrovy se skládají z více než 700 ostrovů.
Film Anděl Páně 2 se točí kolem přespříliš snaživého anděla Petronela a čerta Uriáše.
Perlivá voda je sycena oxidem uhličitým.
Island je ostrov gejzírů a sopek ve vlnách severního Atlantiku.
Lama huanako oživuje svojé přítomností nejvyšší oblasti Kordiller.
Hra člověče nezlob se aneb do bezpečí s figurkami.

Mykénská civilizace, která nese jméno podle Mykén, mocenského centra říše, byla civilizace doby bronzové, která existovala v oblasti pevninského Řecka.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů