Oko

Počátky využití páry

Wattův parní stroj stál u počátku využití páry
Dochovaný Wattův parní stroj je dnes umístěn na pozemku Loughborough University.

Na přelomu 17. a 18. století byla objevena pára jako pohonná síla. Historický zlom však nastal, když začal parní pohon skutečně pracovat. Jevištěm, na kterém se odehrály počátky vývoje, byla Anglie v čele s Thomasem Saverym, jehož hlavním cílem bylo zkonstruovat stroj, který by čerpal vodu z hlubokých dolů v Cornwallu, kde čím hlouběji se kutalo, tím více problémů vznikalo jejich zaplavováním. Thomas Savery po vypracování počátečních návrhů a plánů stroj zkonstruoval a v roce 1698 si jej nechal patentovat. Poté nechal vytisknout letáky, které rozdával majitelům a ředitelům dolů, a doufal, že svůj vynález prodá. Některé z dolů se plnily takovým množstvím vody, že práce v nich musely být ukončeny, protože odčerpávání vody bylo příliš drahé. Názorný příklad tvořil důl, ve kterém muselo pomocí žentouru a věder čerpat vodu 500 koní.

Anglický kovář Thomas Newcomen vynalezl v roce 1705 atmosférický parní stroj, který byl vylepšenou verzí Saveryho stroje. V roce 1712 společně s Johnem Calleyem umístili svůj parní stroj u ústí zatopené důlní štoly a s jeho pomocí vodu odčerpali.

James Watt se narodil roku 1736 v Greenocku ve Skotsku jako syn obchodníka. V devatenácti letech ho poslali do Glagowa, aby se vyučil řemeslu výroby matematických nástrojů. V roce 1757 si založil v tomto oboru vlastní firmu. V roce 1763 se mu do rukou dostal Newcomenův parní stroj, který měl opravit, a v průběhu opětovné montáže si uvědomil, že by ho mohl vylepšit, aby pracoval účinněji. Po několika měsících práce na tomto nápadu zkonstruoval parní stroj, který chladil využitou páru v kondenzátoru, odděleně od pracovního válce. Po neúspěšném pokusu se skotským vlastníkem železáren Johnem Roebuckem, navštívil úspěšného obchodníka Matthewa Boultona z Birminghamu, který dalších 11 let vyráběl Wattův parní stroj. Wattovy parní stroje kupovali především provozovatelé uhelných dolů k odčerpávání vody z šachet, a protože byly čtyřikrát výkonnější než Newcomenovy stroje, byly obchodně úspěšné. Watt pokračoval ve zdokonalování svého stroje a v roce 1781 představil parní stroj s převodem na rotační pohyb, který bylo možné použít k pohonu nejrůznějších mechanismů. Do roku 1800 pracovalo v britských dolech a továrnách více než 500 Wattových parních strojů.


Další články

Parní lokomobila Přemysl dojela vlastní silou na pole.
Kluzáky létají ve stoupajících vzdušných proudech.
Motýlí křídla patří k horkému létu.
Poušť Namib obsahuje nejvyšší duny světa.
Čínská jablka liči pocházejí z jižních oblastí Číny.
Diokleciánův palác ve Splitu vybudoval římský císař Dioklecián.
Marco Polo: Milion popisuje cestu na východ.
Praotec Čech vychází jako mytologická postava z pověstí.
Svitky od Mrtvého moře byly uloženy v kameninových nádobách.
Parní lokomotivy provozované dodnes na Kubě jsou mnohdy více než sto padesát let staré.
Indiánské medicínové váčky chránily v živoě plném nástrah.
Indiánské město Cahokia bylo zbudováno v údolí řeky Mississippi.

Počátky využití páry byly současně počátkem průmyslové revoluce. V 19. století se pak stal parní stroj nejvýznamnějším zdrojem energie jak v průmyslu, tak v dopravě.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů