Oko

Indiánské město Cahokia

Indiánské město Cahokia
Pahorek v bývalém indiánském městě Cahokia v dnešním americkém státě Missouri byl vršen postupně v průběhu mnoha let.

Indiáni stavěli svá města v údolí řeky Mississippi na pahorcích podél říčních břehů. Jednotlivé pahorky byly od sebe odděleny pravoúhlými náměstími. Cahokia byla střediskovým městem pro devět velkých sídlišť, z nichž každé mělo svého náčelníka, a pro mnoho dalších drobných osad a rolnických usedlostí.

Město Cahokia bylo až do příchodu Evropanů největším městem a obřadním střediskem na sever od dnešní americkomexické hranice. Jeho pozůstatky dnes spočívají pod městem Saint Louis ve státě Missouri. Rozkládolo se na více než stovce pahorků, nahoře plochých. Největší z nich, nazývaný Mnichův pahorek, byl vysoký 30 metrů a zaujímal plochu 6,5 hektaru. Uprostřed náhorní plošiny byl vybudován chrám, který byl centrem života celé obce. Jiné pahorky sloužily jako pohřebiště.

Kolem roku 1200 byla kolem městského středu postavena dřevěná palisáda, pravděpodobně jako obrana proti nepřátelským vpádům. Místní náčelníci bydleli v této centrální části města.


Další články

Galapágy leží v rovníkové oblasti.
Poušť Namib obsahuje nejvyšší duny světa.
Čínská jablka liči pocházejí z jižních oblastí Číny.
Marco Polo: Milion popisuje cestu na východ.
Praotec Čech vychází jako mytologická postava z pověstí.
Svitky od Mrtvého moře byly uloženy v kameninových nádobách.
Diokleciánův palác ve Splitu vybudoval římský císař Dioklecián.
Niagarské vodopády dosahují výšky 52 metrů.
Indiánské medicínové váčky chránily v živoě plném nástrah.
Motýlí křídla patří k horkému létu.
Ochranní duchové lamaššu stojí u vstupů do budov a místností.
Kluzáky létají ve stoupajících vzdušných proudech.

Indiánské město Cahokia bylo v předkolumbovské době vystavěno v místech, kde dnes stojí město Saint Louis. Když mluvíme o starých amerických civilizacích, obvykle míváme na mysli aztéckou, mayskou či inckou kulturu. Avšak v dějinách Ameriky prosperovaly i jiné civilizace, které dnes již upadly v zapomnění. Cahokii vybudovali Indiáni žijící na jihovýchodě dnešních Spojených států amerických.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů