Oko

Ryzí měď

Ryzí měď
Ryzí měď tvoří krystaly nejčastěji tvaru osmistěnu, krychle a dvanáctistěnu.

Ryzí měď je nejhojněji se vyskytující přirozený kov, místy tvoří velmi bohatá ložiska. Proto asi byl také prvním kovem používaným v pravěku, jak je patrno z nálezů např. v Egyptě. K objevu mědi nepochybně přispělo nápadně zelené a modré zbarvení jejího povrchu malachitem a azuritem, nerosty, které vznikají jejím rozkladem. Téměř současně byly používány i přirozené slitiny mědi s olovem, zinkem, niklem a cínem k výrobě rozmanitých předmětů (později byly označovány názvem bronz).

Přirozená měď (Cu - Cuprum) bývá poměrně čistá a obsahuje pouze malé příměsi stříbra nebo bizmutu. Tvoří nejčastěji větevnaté, stromkovité, mechovité nebo pletené agregáty, někdy je celistvá, jindy ve tvaru zrnek nebo i písku. Má výrazný hákovitý lom, není štěpná, je však výborně kujná a tažná. Vyznačuje se charakteristickou červenou až červenohnědou barvou, někdy zakrytou černým nebo hnědavým náletem, a začerstva kovovým leskem. Taje při teplotě 1084 °C a vyniká dokonalou vodivostí tepla i elektřiny.

Měď se často objevuje jako druhotný (sekundární) nerost v železném klobouku ložisek měděných rud, kde se vytvořila odkysličením z roztoků. Jindy však vykrystalizovala jako prvotní (primární) nerost z horkých roztoků a pak vytváří impregnace v usazených horninách nebo výplně dutin mandlovců (Michigan v USA). U nás je známa z mnohých nalezišť, např. z Jáchymova, Horní Rokytnice, Borovce na Moravě i z Nandráže a jiných míst na Slovensku. Krásné drúzy krystalů mědi pocházejí z Bosny (Vereš), Velké Británie (Cornwall), Ruska (Ural, Altaj), Afriky (Kinshasa), USA, Bolívie, Austrálie. Nejbohatší ložiska ryzí mědi, již dávno těžená Indiány, byla objevena v roce 1689 na břehu Hořejšího jezera ve státě Michigan v USA. Těžba zde byla znovu zahájena v polovině devatenáctého století. Měď zde tvoří obrovské výplně dutin melafyrových mandlovců a její žíly jsou někdy až 10 metrů mocné. Některé její balvany mají hmotnost až 150 tun.

Použití mědi v průmyslu je mnohostranné. Elektrotechnika využívá její výborné vodivosti elektřiny k budování rozvodných sítí. Měď je také důležitá při výrobě slitin, se zinkem tvoří mosaz, s cínem bronz a je složkou duraluminia (3,5 až 5,5 %). Velké množství se jí spotřebuje v chemickém průmyslu na výrobu zemědělských postřiků a při výrobě umělého hedvábí.


Další články

Koloseum v Římě bylo příkladem římského stavitelského umění.
Sankt Peterburg tvoří obdivuhodný architektonický celek.
Bezpečnostní zámky dveří u kterých slyšíme uklidňující cvaknutí.
Plavuň pučivá má plazivou lodyhu.
Lidská ruka se stala nejdokonalejším nástrojem.
Mrtvé moře leží na izraelsko-jordánské hranici.
Svitky od Mrtvého moře byly uloženy v kameninových nádobách.
Město Teotihuacán se řadilo mezi největší města starověkého světa.
Perlorodka říční je kriticky ohrožená.
Měď se používá v mnoha oborech.
Vsedě běží život rychleji a tuk v břišním prostoru ukrajuje zdraví.
Pěstování datlí v suchých a teplých oblastech.

Ryzí měď vzniká v přírodě redukcí z roztoků např. v gosanu i v hlubších částech ložisek. Největší množství ryzí mědi vzniká primárně z hydrotermálních roztoků.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů