Oko

Dynastie Šang

Dynastie Šang vládla Číně v letech 1766 až 1122 př. n. l.

Bronzová trojnožka z doby dynastie Šang
Bronzová trojnožka z doby dynastie Šang.

Nejstarší civilizace vznikaly v Číně zhruba od roku 3200 př. n. l. na březích největších řek: Chuang-che, Jang-c' a Si-ťiang.

Podobně jako obyvatelé Mezopotámie, Egypta a údolí Indu se i čínští rolníci spoléhali při dopravě a pěstování plodin na řeky - rýžová pole se musela na jaře zaplavovat, aby rýže dobře rostla. Číňané však museli čelit dvěma velkým nebezpečím - povodním a ničivým nájezdům kmenů ze severu a západu.

První malá města se objevila kolem roku 3000 př. n. l. v období kultury Lung-šan u Chuang-che na severu. Podle pověsti byl asi od roku 2700 př. n. l. prvním císařem Chuang-ti (Žlutý císař). První dynastií byla Sia, která vládla od roku 2100 př. n. l. po čtyři století. Její zakladatel Jü údajně zkrotil řeky vybudováním hrází, aby zastavil povodně a vybudoval zavlažovací kanály.

Nejstarší doloženou dynastií je Šang, založená císařem Tchang. Dynastie Šang vládla v severní Číně více než 600 let. Obyvatelé žili v pásu měst podél řeky Chuang-che a hlavním městem byl An-jang. Ve městě byly velké paláce a chrámy, postavené především z vyřezávaného dřeva. Dynastii Šang vystřídala v roce 1122 př. n. l. dynastie Čou. V období Šang se pěstovaly proso, rýže a pšenice, moruše na krmení bourců morušových, z jejichž zámotků se vyrábělo hedvábí. Lidé chovali prasata, dobytek, ovce, psy a slepice, lovili vysokou zvěř a divoká prasata. Do pluhů, dvoukolových kar a vozů zapřahali koně. Jako platidlo používali vzácné mušly kauri, později bronz. Vynikali ve zpracování bronzu i v opracování nefritu, z něhož vyráběli zdobené užitkové a náboženské předměty.

Kolem roku 1600 př. n. l. se za vlády dynastie Šang vyvinuly nejstarší formy čínského písma, ve kterém každý znak představuje celé slovo. Čínské písmo, jak ho známe dnes, vzniklo právě z písma dynastie Šang. Příslušníci této dynastie uctívali své předky, které považovali za moudré rádce pro vlastní způsob života. Využívali také věštby, které jim pomáhaly při rozhodnutích.


Další články

Létající stroje těžší i lehčí vzduchu.
Koloseum v Římě bylo příkladem římského stavitelského umění.
Svitky od Mrtvého moře byly uloženy v kameninových nádobách.
Vodopád Dettifoss klesá do hloubky 44 metrů.
Ptačí hnízda nabývají rozmanité tvary.
Létající auto fikce a skutečnost.
Vodopády Iguacu jsou slyšet na kilometry daleko.
Pneumatiky pro zemědělské stroje vyvíjí nižší tlak na půdu.
Perlorodka říční je kriticky ohrožená.
Historická letadla Jeana-Baptisty Salise.
Ptačí krmítko, kde má být umístěno.
Byzantská říše vznikla z římských kořenů.

Dynastie Šang je první čínský historický stát. Vládla v dnešní severovýchodní Číně v údolí řek Chuang-che a Jang-c'-ťiang

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů