Oko

Stojí dopady vesmírných těles za zvyhynutím dinosaurů?

Stegosaurus

Proč vyhynuli dinosauři - mohutní druhohorní ještěři, kteří na Zemi žili téměř 140 milionů let? Proč vymřeli dávní dinosauři téměř náhle před 65 miliony let? A proč vůbec k náhlému vymírání druhů v minulosti docházelo? Těmito otázkami si již lámali hlavy stovky vědců, a přesto se ve všem jednoznačně neshodli. Jedna skupina hledá vysvětlení především v měnících se podmínkách na Zemi, čemuž se mnohé druhy nedokázaly přizpůsobit. Další skupina vědců přišla s názorem, podle kterého velké změny, k nimž v průběhu geologických období docházelo, nelze vysvětlit pouze pozemskými příčinami, rozhodující roli hrají mimozemské vlivy.

Když vědci studovali na různých místech vrstvy z křídového období (tedy z doby, kdy vymřeli dinosauři), zjistili v nich mnohonásobně vyšší obsah některých kovů (platiny, palladia, iridia, niklu, kobaltu aj.), které se vesměs vyskytují v meteoritech. Proto usoudili, že v této době na Zemi dopadl obrovský meteorit, čímž se do ovzduší dostalo tolik prachu, že na dlouhou dobu zastřel svit slunce. Tím zaniklo mnoho rostlin, býložraví živočichové neměli co spásat, začali hynout a v důsledku toho vymíraly i druhy, které se živily jejich masem. Výsledky studia pozůstatků vymřelých živočichů z mořského dna hromadné a téměř náhlé vymírání v určitých obdobích také potvrzují. Navíc se tyto jevy časově pozoruhodně shodují s pádem různých kosmických těles na Zemi.


Další články

Zdaleka ne tak velcí dinosauři
Permské vymírání druhů.
Těstoviny jsou tradičními recepty italské kuchyně.
Microraptor gui opeřený dinosaurus posunul znalosti vědců.
Javorový sirup využívají některé recepty.
Historie plazů a jejich příspěvek vývoji živočišné říše.
Dvojčata a jejich setkání.
Mořské řasy jsou využívány mnohými asijskými recepty.
Zmizelý svět rostlin o kterém podávají svědectví nalézané fosilie.
Svatý grál je mytologický kalich.
Poušť Gobi byla v druhohorách úrodnou krajinou, ve které žili dinosauři.
Asertivita v různých životních situacích.
Kanadský vědec plánuje získávat energii z tornád a svůj projekt nazývá atmosférickým vírovým motorem.
Střelný prach s sebou přinesl změny ve vojenské taktice.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Byla Byzantská říše dekadentní orientální země nebo kvetoucí stát?
Potravní specializace příčinou vyhynutí amonitů

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů