Oko

Dům U modré hvězdy

Dům U modré hvězdy, U človíčků, U Bindrů čp. 479/25, původně románský. Dnešní průčelí včetně loubí je barokní.

Staroměstské náměstí Praha


Další články

Tetování má tradici dlouhou více než pět tisíc let.
Galové, původní obyvatelé dnešní Francie, stavěli bytelné domy s šindelovou střechou, dlážděné cesty a mosty.
Byla Betlémská hvězda supernovou?
Když se řekne akademie, může to být učená společnost jako například Francouzská akademie nebo britská Royal Society.
Koňak - dlouhá cesta k dnešnímu koňaku začala již ve třetím století.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů