Oko

Staroměstská radnice

Staroměstská radnice v Praze byla založena roku 1338 na základě privilegia uděleného staroměstským měšťanům králem Janem Lucemburským.

Staroměstské náměstí Praha

Staroměstská radnice
Staroměstská radnice v Praze byla založena roku 1338.

Staroměstská radnice je od roku 1338 sídlem městské správy. Byla založena ve Wolflinově domě (jižní křádlo dnešní budovy), k němuž byla ještě v průběhu 14. století přistavěna věž. V pozdějších letech se rozšířila i sousední, pro potřebu radnice upravené domy. Východní křídlo, vybudované v 19. století na místě starých gotických domů, vyhořelo ve dnech Pražského povstání na konci 2. světové války. V roce 1947 se uskutečnila architektonická soutěž, která měla rozhodnout co s obvodovými zdmi novogotického křídla udělat. Nakonec bylo rozhodnuto zdi strhnout a ponechat jen jedno krajní pole, které bylo nezbytné pro statické zajištění radniční věže.

Ze starých budov Staroměstské radnice se zachoval Wolflinův dům, dům Mikšův a dům U kohouta. Na jižní straně věže je orloj, sestrojený v r. 1410 a zdokonalený v letech 1552-1560. Horní část jeho sféry ukazuje běh Slunce a Měsíce i denní čas, dole je kalendářní deska s obrazy Josefa Mánesa (kopie B. Číly). Turisté mohou obdivovat chod apoštolů, kteří každou hodinu projdou dvěma okénky nad ciferníkem. Vpravo od orloje je deska připomínající osvobození Prahy 9. 5. 1945. Deska s bustou Jana Želivského pod gotickým arkýřem vypráví o tom, že na dvoře byl tento významný husitský kazatel a mluvčí chudiny 9. 3. 1422 sťat. Vpravo je deska se jmény 27 českých pánů popravených na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621. Místo popraviště je v dlažbě vyznačeno 27 kříži a smutně proslulým letopočtem.


Další články

Jak byl objeven hrad Vízmburk
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů