Oko

Pont Julien

Pont Julien je most z římské doby ve francouzské Provence.

Pont Julien
Pont Julien je most z římské doby ve francouzské Provence.

Jihofrancouzská Provence, bývalá Provincia starých Římanů, vyniká množstvím stavebních památek z dob antické epochy, ať už jsou to chrámy, sochy, divadla, vítězné oblouky nebo mosty. K těm nejlépe zachovaným patří římský most přes říčku Coulon severně od vesnice Bonnieux. Jmenuje se Pont Julien, Juliánský most, a je v tak dobrém stavu, že přes něj dodnes jezdí motorová vozidla s výjimkou těžkých nákladních vozů. Tento kamenný most je dlouhý 70 metrů a má tři oblouky, z nichž prostřední je nejvyšší. Most byl postaven v roce 3 před naším letopočtem na rozkaz císaře Augusta jako součást takzvané Domitiánovy cesty, která probíhala Provencí od jihovýchodu k severozápadu. Nedaleko od tohoto mostu bývalo významné obchodní středisko a sídlo římské vojenské posádky, dnes je to město Cavaillon.

Juliánský most u Bonnieux je dokladem zajímavé techniky římských stavitelů. Jeho pilíře jsou pevně zapuštěny do kamenného dna říčky, která se zjara při tání sněhu v nedalekých horách dokáže značně rozvodnit. Ve spodních kamenných kvádrech mostu jsou otvory, jejichž účel byl vícekrát předmětem sporů odborníků. Dnes se soudí, že jsou to stopy děr po zapuštěných bronzových skobách, která zvyšovaly pevnost stavby. Skoby z bronzu, velice ceněného kovu, byly později vytrhány, ale most dále odolává povětrnostním podmínkám a náporům vod nespoutané horské říčky, i když jeho stáří již přesáhlo dva tisíce let.


Další články

Dědictví římského impéria z něhož se mnohé dochovalo až do dnešních dnů.
Karel Veliký jehož cesta k císařství nebyla snadná.
Těstoviny různých tvarů patří mezi tradiční italské recepty.
Sýrie křižovatka věků a historie.
Galové byli starověcí obyvatelé dnešní Francie.
Mrtvé moře je slané jezero ležící na Blízkém východě.
Černá díra je oblast prostoročasu, v němž je hodnota únikové rychlosti z této oblasti větší nebo rovna rychlosti světla ve vakuu.
Římský akvadukt Segovia je jedním z neproslulejších akvaduktů starověku.
Žďákovský most se klene nad vodami Orlické přehrady.
Mořské řasy jsou využívány některými asijskými recepty.
Královna Nefertiti žila ve výjimečné době.
Svatý grál je kalich, který se stal součástí evropské kultury.
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Ještěd jehož vrchol dotváří lesklý kužel zdaleka viditelné stavby.
Pitná voda z mořského dna
Vzácné kovy a polokovy bez nichž se dnešní technika neobejde.
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.
Římští gladiátoři se dělili do několika skupin.
ing. Pavel Pavel naučil sochy moai chodit
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Krém z doby starého Říma nalezený na území Anglie.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů