Oko

Indiánské obrazy z písku

Součástí tradiční indiánské kultury jsou rituální obrazy vytvářené šamanem z různobarevného písku.

Indiánský obraz z písku
Tradiční indiánský obraz z písku vytvořený šamanem kmene Navahů (Navajo). Podle náboženství kmene Navahů je vesmír velmi jemně vyvážená věc. Výsledkem narušení této rovnováhy bývají nemoci a jiné nepříznivé události. Rituál pro obnovení rovnováhy a harmonie zahrnuje provedení obřadu za použití bylin, modlitby, písně a vytvoření obrazu s barevného písku.

V oblasti zvané Jihozápad, vymezené zhruba územím států Arizona a Nové Mexiko, se v dávných dobách vyvinul zvláštní druh indiánského umění. Nejčastěji bývá nazýván malování pískem (sandpainting) nebo také suché malování. Největšími mistry v tomto neobvyklém druhu výtvarného projevu jsou Navahové. Věnují se mu sice i sousední kmeny, např. pueblanští Hopiové či Jutové a Apačové, ale u příslušníků těchto kmenů nebylo malování pískem zdaleka tak rozšířené jako u Navahů a také nedosahuje takového bohatství ornamentů a symbolů, takže malování pískem se dá považovat za typické umění kmene Navahů. Ten je v současné době nejpočetnějším indiánským kmenem v Severní Americe. Počet Indiánů hlásících se k tomuto kmeni je odhadován na více než 200 000.

Obrazy z písku mají rituální význam a slouží především ke vzývání božstev a patronů kmene. Vytváří je šaman pečlivým sypáním barevných písků na podlahu navažského obydlí - hoganu. Během obřadů, trvajících obvykle pět až devět dnů, pracuje šaman (někdy s jedním nebo dvěma pomocníky) každý den na novém obraze. Zobrazení představují duhu, kukuřičné klasy, zářící slunce, hory, zvířata, rostliny, výjevy z indiánských legend apod.

Rozeznávají se dva druhy obrazů - denní a noční. Znázorňují rytmus přírody, a žádný z nich proto nesmí přetrvat dvanáct hodin. Práce na denním obraze začíná za úsvitu a dílo musí být před západem slunce zničeno. Noční výjev naopak vzniká po západu slunce a do rozednění musí celý obřad, jehož je součástí, proběhnout. Vytváření obrazu je provázeno zpěvem posvátných písní.

K malování používají Navahové pět posvátných barev: bílou, modrou, žlutou, černou a červenou. Bílou, žlutou a červenou získávají z jemně rozdrceného pískovce, černou z dřevěného uhlí a modrou smícháním černé a bílé, takže se jedná spíše o barvu šedou. Každá světová strana má svou vlastní barvu. Východ je bílý, jih modrý, západ žlutý a sever černý. Velikost obrazů se pohybuje od několika decimetrů až po díla, jejichž rozměry přesahují deset metrů.

Šaman musí tři dny před obřadem projít půstem, tělesnou i duševní očistou a meditací. Mimoto shání potřebné písky a další materiál pro jemnější barevné odstíny, jako rostlinná barviva, barevnou kukuřičnou mouku, rostlinný pyl apod. Čím lépe je na obřad připraven, tím jsou obrazy krásnější, duchové spokojenější a léčebný účinek obřadu silnější.

Celý obřad je totiž určen především k léčení nemocných. Pacient se posadí doprostřed obrazu a šaman s pomocníky, případně i příbuzní nemocného podporují účinek obrazu zpěvem a recitací modliteb. Zpěv má působit blahodárně na stav nemocného a obraz vstupuje pozvolna do pacientova těla. Chorému se také dostává pocitu vnitřního uklidnění, které vzhledem k hluboce duchovnímu založení Indiánů výrazně přispěje k vyléčení.

S podobnými motivy jako na pískových obrazech se můžeme setkat i na nádherných tkaných kobercích Navahů.


Další články

Písek vznikl z různorodých materiálů.
Čaj je potěcha smyslů.
Feng-šuej - tradiční čínské umění.
Gandhára bylo království ležící na území dnešního Pákistánu, kde se mísily prvky indického a řeckého umění.
Javorový sirup z kanadských javorových lesů.
Parní lázeň v různých civilizacích.
Barevné kontaktní čočky nemusí vždy plnit jen léčebné účely.
Cvičení Qi Gong (Čchi kung) - práce s energií v sobě spojuje tělesný pohyb a dotek poznání světa, který je výsledkem hry energií, sil a vlivů.
Enzymy hub při zkapalňování uhlí
Indiánská dýmka míru nebo také posvátná dýmka.
Písek zdrojem energie pro budoucnost.
Psychologický význam barev, které působí na podvědomí.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů