Oko

Vyvěračka v Prosiecké dolině

Vyvěračka v Prosiecké dolině
Vyvěračka v Prosiecké dolině

K nejkrásnějším dolinám Chočského pohoří i celého Slovenska patří dolina pojmenovaná podle obce Prosiek. Vstup do doliny je velmi impozantní. Srázné vápencové stěny se k sobě přiblíží na vzdálenost jen několika málo metrů a mezi nimi jako skalními vraty vstoupíme do další části Prosiecké doliny. U našich nohou se přes kameny čeří voda potoka Prosečianky. V době tání je jí někdy tolik, že není ani možno Vraty, jak je vstupní soutěska pojmenována, do doliny vejít.

Velkým překvapením pro každého návštěvníka je jistě to, že nedaleko Vrat prochází místy, kde veškerá voda Prosečianky vytéká se šuměním mezi kameny ze země. Je to krasová vyvěračka. Zbytek doliny v délce asi tří kilometrů je po většinu roku suchý.

Odkud se bere voda vytékající z vyvěračky? Vysoko nad dolinou je rozlehlá náhorní plošina zvaná Svoraď. Za dešťů a z tajícího sněhu puklinami ve vápenci vsakuje voda do podzemí. V západní části náhorní plošiny jsou i dvě oválné sníženiny - závrty, jimiž také prosakuje do podzemí voda. Že pochází voda ve vyvěračce z plošiny Svoraď, zjistili speleologové tzv. barvící zkouškou. Na plošině nalili do závrtů i na další místa barvivo, které se později objevilo ve vodě vyvěračky. Podle množství vody ve vyvěračce se má za to, že někde v podzemí Prosiecké doliny mohou být rozsáhlé jeskynní prostory. I přes značné průzkumné a sondovací práce se je však dosud nepodařilo objevit.


Další články

Zemské tektonické desky jsou v pomalém avšak neustálém pohybu.
Čaj je vzpruhou těla i potěchou smyslů.
Petrovy kameny poblíž vrcholu Pradědu.
Vitamin C okolo kterého vznikla v minulosti celá řada mýtů.
Moskevské podzemí je značně rozsáhlé.
Rakytník řešetlákový obsahuje v bohaté míře vitamin C.
Královna Alžběta I. Anglická, které se také říkalo panenská královna.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Mrtvé moře je jezero jehož voda má vysoký obsah soli.
Cvičení Qi Gong (Čchi kung) - práce s energií v sobě spojuje tělesný pohyb a dotek poznání světa, který je výsledkem hry energií, sil a vlivů.
Kyselé deště a oteplování - souvislost těchto dvou fenoménů.
Čaj Darjeeling patří k nejkvalitnějším a nejznámějším čajům na světě.
Pitná voda z mořského dna

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů