Oko

Vosy - stavitelé v černožluté uniformě

Vosí hnízdo
Vosí hnízdo se skládá z několika plástů, krytých důmyslným obalem z papírové hmoty, kterou vosy vyrábějí rozžvýkáním starého dřeva. Některé, například vosa obecná, je zavěšují, jiné, například vosa lesní je stavějí v zemi nebo ve stromových dutinách (sršeň).

Zajisté je dobře znáte, v pozdním létě jsou velice hojné a také velice neoblíbené pro poškozování zralého ovoce a obtěžování v bytech, ale především všude, kde se pod širým nebem prodávají a konzumují potraviny. Lidi zlobí jak vytrvalé obletování, tak hrozba bodnutí žihadlem. Vosy proto mají málo obhájců, ačkoli jsou, podobně jako většina "státotvorného" blanokřídlého hmyzu velice užitečné.

Vosy, odborně příslušníci čeledi sršňovitých (Vespidae), jsou blízké příbuzné včel, čmeláků, hrabalek, jízlivek, žahalek a podobného hmyzu z velkého řádu blanokřídlých (Hymenoptera). Žijí v jednoletých společenstvech, která každé jaro zakládá přezimující samička, královna. Během jara si vychová z larev nevelkou skupinu pomocnic - zakrnělých samiček, kterým se říká dělnice, a pak už se věnuje jen snášení vajíček. Dělnic může být podle druhu v hnízdě několik set až několik tisíc. Ty z rozžvýkaného starého dřeva budují kartonová hnízda, většinou kulovitého tvaru, uvnitř kterých na stopkách visí otvory dolů plástve. Do nich samička vlepuje vajíčka, z nichž se líhnou malé larvičky, rovněž přilepené ke dnu buňky. Dělnice je krmí rozžvýkaným hmyzem. Spotřeba průměrného vosího hnízda je opravdu úctyhodná - šedesát vos za hodinu dokáže ulovit a rozkouskovat až 227 much. S oblibou loví i housenky a drobný měkký hmyz. Koncem léta se v hnízdě objeví samečkové a samičky. Tato nová generace se věnuje svatebním radovánkám a pak si mladé samičky najdou místo k přezimování, zatímco všichni obyvatelé starého hnízda počátkem zimy zahynou a kartonová stavba zůstane navždy opuštěná.

Čeleď sršňovitých je pozoruhodně jednotná. Všechny druhy jsou zbarveny nápadnou kombinací černé a žluté - je to výstražné zbarvení, upozorňující případného útočníka, že žihadlem vyzbrojená vosa neprodá svůj život lacino. Přesto mají vosy množství nepřátel, kteří si z žihadla nic nedělají a s požitkem plundrují jejich hnízda. Vosy jsou hmyz poměrně statný, největší druh, sršeň obecný, je 19 až 35 mm dlouhý a nápadně huňatý. Vosy měří přibližně 15 až 20 mm a nejmenší vosíci 12 až 18 mm. Rozdíly mezi jednotlivými dělnicemi jsou však i v jednom hnízdě značné. Jarní, samotnou královnou odchované dělnice bývají podstatně menší než ty, které vyrůstaly v plně vytvořeném hnízdě za dostatku potravy.

Na našem území žijí necelé dvě desítky druhů příslušníků čeledi vosovitých neboli sršňovitých, patřících do řádu štíhlopasých (Apocrita), skupiny žahavých (Aculeata), nadčeledi vosovitých (Vespoidea). Jsou rozděleni do pěti rodů, z nichž jediný, rod sršeň (Vespa), má jeden druh. Do rodu Dolichovespula patří šest druhů, z nichž dva parazitují na vlastních příbuzných (podrod Pseudovespula). Rod vespula má čtyři druhy. Všem těmto druhům říkáme česky vosa. Pak se u nás vyskytuje ještě rod Polistes, česky vosík, se čtyřmi druhy a rod Sulcopolistes, pavosík, se dvěma druhy, žijícími paraziticky v hnízdech vosíků. Hnízda vos jsou kulovitá, hnízda vosíků nemají vnější kartonový obal a jsou to vlastně jen nevelké plástve přilepené stopkou ke skále, zdi nebo kmeni stromu. V hnízdech vosíků bývá přesto, že jsou malá a počet dělnic nízký, několik královen, avšak potomstvo odchovává jen jedna, vajíčka ostatních samiček ničí.

Život vos je neobyčejně zajímavý a každý druh má své zvláštnosti. Rozeznáme je nejen podle výrazné kresby na zadečku, ale také podle tvaru, velikosti a umístění hnízd. Rozhodně se vyplatí vos si trochu všímat, a ne ihned jejich hnízda likvidovat. Vosy totiž vzdor obecnému mínění nejsou útočné, a pokud je nevyprovokujeme, žihadlo nám nedají. Jen žihadla sršní mohou být nebezpečná, ale ty jsou dnes již vzácné.

Vosa obecná
Vosa ryšavá
Vosa lesní
Vosa skalní
Sršeň obecný
Vosík francouzský
Vosa rakouská
Vosa útočná


Další články

Modré nebe - proč má nebe modrou barvu.
Čaj je potěcha smyslů.
Uránie, motýli zářivých barev
Bodavý hmyz obtěžuje především v letních měsících.
Ptačí hnízda rozmanitých tvarů.
Housenky si během evoluce vyvinuly obdivuhodné obranné taktiky.
Hedvábí - královna látek
Golfský proud udržuje v Evropě mírné klima.
Med je produktem včel.
Čmeláci žijí v nevelkých koloniích.
Královna Nefertiti byla ve své době spoluvladařkou Egypta.
Potraviny a zdravá výživa
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů