Oko

Vosa lesní

Vosa lesní (Dolichovespula silvestris) je zástupce jedovatého blanokřídlého hmyzu z čeledi sršňovitých.

Vosa lesní
Vosa lesní má dělnice velké 11 až 15 mm.

Vosa lesní má dělnice velké 11 až 15 mm, královny 14 až 18 mm. Čelní štítek bývá většinou čistě žlutý, v dolní části drobně tečkovaný. Někdy na něm bývá jediná černá skvrnka. Zadeček je příčně pruhovaný, přičemž převládá spíše černá barva, poslední článek bývá svrchu celý žlutý. Vosa lesní je hojný druh, vyskytuje se na okrajích lesů, v sadech i v blízkosti lidských obydlí. Hnízda zakládá obyčejně mezi větvemi stromů či keřů, ale poměrně často i v podstřeší domů nebo na půdách. V zemi staví hnízda jen výjimečně, a to nehluboko pod povrchem půdy. V hnízdech vosy lesní parazituje vzácná vosa kukačka (Dolichovespula omissa), která nezakládá vlastní hnízda a péči o plod přenechává dělnicím hostitelského druhu. Hnízda vymírají již koncem srpna.

Rozlišování vosy lesní od druhů příbuzných (vosa prostřední, vosa skalní, vosa kukačka) i podobných (vosa obecná) je dosti obtížné. Vosy jsou totiž velmi proměnlivé velikostí i zbarvením. Zejména velikost silně kolísá, dělnice z prvních generací, o něž pečuje pouze samička ihned po založení hnízda, bývají mnohem menší než potomstvo z kolonie plně rozvinuté. Proto k určení některých druhů vos jsou zapotřebí určité zkušenosti a větší množství srovnávacího materiálu. Pro správné určení není důležitá kresba, ale spíše drobné znaky na hlavě, zejména na čelním štítku, na tykadlech, kusadlech a kladélku samic.


Další články

Albíni, bílá zvířata mají v přírodě jen malou šanci přežít.
Rostliny a lidé - jejich vzájemné soužití.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Mrtvé moře je slané jezero na Blízkém východě.
Bodavý hmyz je obtížným letním trapičem.
Liči neboli čínské jablko.
Barvy vyvolávají nejrůznější pocity.
Med využívají tradiční recepty na výrobu perníku.
Těstoviny patří mezi tradiční recepty italské kuchyně.
Kokosová palma je důležitou kulturní rostlinou tropických zemí.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů