Oko

Věznice Florence - nový Alcatraz

Nedaleko Florence v americkém státě Colorado si můžete vybrat mezi nejrůznějšími druhy nápravných zařízení: pracovní tábor, vězeňské zařízení středního typu nebo jiné, s velmi přísnou ostrahou. Zcela osaměle, na samém konci tohoto pochmurného světa, stojí nový Alcatraz, věznice pro nejtěžší zločince v USA.

Věznice Florence - nový Alcatraz
Věznice Florence je projektována tak, aby útok zvenčí i útěk byly nemožné.

Novému Alcatrazu se říká také ADX. Je to poněkud zvláštní zkratka názvu Administrative Maximum Facility. U vězňů je ADX znám jako "Velikán" nebo také "Pekelná díra".

Nový Alcatraz ADX byl otevřen v roce 1994. Jeho posláním (a podle něj byl projektován) je bezpečně umístit ty "nejhorší z nejhorších", zhruba čtyři sta vězňů vybraných z federálních i státních věznic celých USA. Zločinců, jež si jiná vězeňská zařízení bezpečně zajistit netroufají.

Věznice ADX Florence

Věznice je projektována speciálně tak, aby útok zvenčí, stejně jako útěk byly zcela nemožné. Proto zde jsou drženi i vězni, kteří se o útěk pokoušeli v jiných věznicích a zabili nebo zranili při tom strážce.

Cely vypadají, jako by byly navrženy pro Hannibala Lectera z "Mlčení jehňátek". Veškeré zařízení včetně postele či stolku je z betonu. Vězňové nemají možnost nábytek rozebrat a použít jeho části - ani kovové, ani nekovové. Každá cela má vlastní předsíň, v níž je vězeň spoután, kdykoliv má být někam přepraven. Při této manipulaci je předsíň pevně uzavřena zvenčí.

Každá cela pro jednoho vězně

Každá cela je určena pro jediného vězně. Trest je vlastně zpřísněn neustálou samotkou. Čtyřicet procent vězňů tráví v cele dvaadvacet hodin denně. Dalších třiatřicet procent nejtěžších zločinců neopouští celu dokonce třiadvacet hodin denně. Vycházejí ven jen na hodinu k povinným cvikům. I tehdy zůstávají sami. V posilovnách, které mají stejně dokonalou bezpečnostní ochranu jako cely, cvičí každý zvlášť. Je to jedno z mála vězení, kde vězeň nemusí mít strach, že bude znásilněn nebo zbit spoluvězni. Jakýkoliv vzájemný kontakt je zcela vyloučen.

Věznice

Hlavní trojúhelníková budova ADX je plná úhlů, zahnutých chodeb, slepých chodeb a překážek. Uměle se tak vytvořilo bludiště, v němž najdou cestu jen zasvěcení. Ke vchodu do budovy, umístěnému pod zemí, vede přísně střežený tunel. Cely nemají okna, světlo proniká úzkou štěrbinou. Pro vězně je nemožné zjistit, ve které části budovy se nachází, protože má výhled pouze na úzký pruh oblohy. Komplikuje to jakékoli plány na útěk nebo záchranu zvenčí a současně to ADX bezpečně řadí na přední místo nejtvrdších vězeňských zařízení na světě, která lidi dohánějí k šílenství. Podle slov Raymonda Kuca Levaseeura, jenž byl odsouzen k trestu vězení na pětačtyřicet let za sérii bombových atentátů a umístili ho právě v ADX, je to něco podobného, jako byste se na dlouhá léta zavřeli v malé koupelně. Někteří zastánci lidských práv protestují, že jde o nehumánní zařízení, které doslova vymaže člověku všechny smysly, nicméně zatím se osvědčuje jako velice bezpečné a nedobytné vězení.

Nejtěžší zločinci

Nikdo z vězňů netuší, kdo další se v této věznici nachází, což rovněž přispívá k bezpečnosti, i když jména slavných zločinců se občas na veřejnost dostanou. Je zde Ted Kaczynski, známý jako Unabomber, či Ramzi Jusuf, který stál v pozadí bombového atentátu na Světové obchodní centrum. Trest si zde odpykává i vůdce newyorského zločineckého gangu "Latin Kings" Luis Felipe, který byl usvědčen, že během svého pobytu ve státní věznici objednal šest vražd. Až ADX ho zcela zlomilo. Samotu nemůže vydržet, mívá záchvaty třesu a pláče. Podle sdělení lékaře mu nepomáhá ani prozac. Píše dopisy ve snaze navázat jakýkoliv kontakt. Do ADX nikdo kromě právníků nesmí. Žádné návštěvy nejsou povoleny. Za vězni se definitivně zavírá svět.

Duchovní otec

Toto unikátní zařízení se zrodilo v hlavě Normana Carlsona, který byl až do roku 1987 ředitelem federálního "Byra pro věznice". Podle něj je ADX přirozenou reakcí na vlnu násilí a útěků z amerických věznic v sedmdesátých a osmdesátých letech, jimž padly za oběť desítky životů. Jen ve federální věznici v Marionu ve státě Illinois se během osmnácti let vzájemně zabilo dvacet vězňů a 22. října 1983 byli dva dozorci ubodáni k smrti. Tehdy přešlo celé vězení na systém, který se dnes praktikuje v ADX: třiadvacet hodin denně trávili vězni v celách. Podobný systém samotek a prakticky celodenního pobytu v cele se nyní zavádí ve věznicích jednotlivých amerických států.

Bojovníci za lidská práva protestují a tvrdí, že jde o krutý a nezvyklý trest, který je v rozporu s lidskými právy a americkou ústavou. Vězni bývali za prohřešky vždy trestáni samotkou, ale je rozdíl udělit takový trest na patnáct dní, nebo na patnáct let. Federální soud tento typ vězení schválil, což znamená, že ADX a podobná vezeňská zařízení zůstanou. Podle architekta Johna Questa, který z cihel a betonu postavenou budovu ADX navrhoval, je nový Alcatraz dokladem, že i takové instituce mohou vypadat pěkně, až krásně. Přinejmenším při pohledu zvenčí.


Další články

Beton je hojně používaný stavební materiál.
Černá díra je oblast prostoročasu, v němž je hodnota únikové rychlosti z této oblasti větší nebo rovna rychlosti světla ve vakuu.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.

Věznice Plzeň - Bory je jedna z českých věznic.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů