Oko

Opakovačka Henry-Winchester 1866

Opakovačka Henry-Winchester 1866 sehrála důležitou roli při osidlování amerického Divokého západu.

Opakovačka Henry-Winchester 1866

Kdo se zajímá o příběhy z osidlování amerického severozápadu, o boje s Indiány a bandity, ví, že zde vedle Coltova revolveru sehrály velkou úlohu i opakovačky Winchester s charakteristickým trubicovým zásobníkem pod hlavní. První provozuschopnou opakovačku zkonstruoval vedoucí výroby firmy Winchester Benjamin Tyler Henry v roce 1860. Henryovka byla bezpochyby revolučním krokem v konstrukci zbraní. Byla schopna 16krát vystřelit za dobu, kterou zkušený střelec potřeboval k nabití v té době používané předovky. Winchester patent od svého zaměstnance odkoupil a vylepšenou verzi - částečné zapažbení zásobníku a přidání Kingovy nabíjecí klapky - začal masově vyrábět jako model Winchester 1866. Firma opakovačky zpočátku vyvážela do sousedního Mexika armádám prezidenta Benita Juáreze, které bojovaly proti vojskům císaře Maxmiliána. Nejeden z Čechů, kterých bylo v expedičním sboru císaře naverbováno mnoho, se s touto zbraní seznámil.

Do Českých zemí je přivezli čeští lesníci, kteří v 19. století lovili kožešiny v oblasti Skalnatých hor.

Opakovačku Winchester používal úspěšně také vládní zvěd William Cody známý pod přezdívkou Buffalo Bill i řada dalších legendárních postav Divokého západu. Nemalý podíl měla i na vyvraždění milionových stád bizonů na amerických prériích.

S různými vylepšeními a obměnami byly opakovačka Winchester vyráběny 120 let a používají se dodnes.


Další články

Bizon americký, na jehož téměř vyhubení měla nemalý podíl opakovačka Winchester, žil kdysi na severoamerických prériích.
Indiánská dýmka míru
Lovecké zbraně prošly dlouhým vývojem.
Křesadlový trombon je pistole velké ráže a nálevkovitým ústím hlavně.
Javorový sirup je sladká pochoutka, kterou využívají některé recepty.
Balistika je součástí umění mířit.
Medvěd grizzly, jehož kožešina byla velice ceněna, byl mnohdy loven právě opakovačkami Winchester 1866.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů