Oko

Lužičtí Srbové

Lužičtí Srbové
Lužičtí Srbové při tradiční velikonoční jízdě

Lužice, historické území, které bylo v minulosti po několik století i součástí české koruny, je obýváno Lužickými Srby. Rozděluje se na Horní Lužici (Budyšínsko a Zhořelecko) a Dolní Lužici, jejíž středisko je v Chotěbuzi. Dnes je menší část Lužice (na pravém břehu řeky Nisy) součástí Polska, větší část leží na území Německa. Původních obyvatel, Lužických Srbů, žije v obou Lužicích přibližně 100 000. Lužičtí Srbové používají jazyk lužickou srbštinu, která patří mezi slovanské jazyky a je tedy příbuzný češtině.

V některých obdobích historie, zejména době nacismu, byli Lužičtí Srbové nuceni čelit snahám o asimilaci ze strany početnějších Němců. Dnes práva Lužických Srbů v Sasku zaručuje Ústava svobodného státu Saska. Pro návštěvníka Lužice jsou patrně nejviditelnějším projevem dvojjazyčné nápisy, označující obce, nádraží i silniční směrovky. Lužičtí srbové dnes mohou sledovat rozhlasové i televizní vysílání v mateřském jazyce a na mnohých školách se vyučuje lužická srbština jako povinný vyučovací předmět.


Další články

Rakytník řešetlákový obsahuje v hojné míře vitamin C.
Svatý grál je kalich, který je součástí evropské mytologie.
Jackie Chan a jeho filmy, ve kterých tento herec předvádí akrobatické kousky, které berou dech.
Esperanto je umělý jazyk.
Jak uplést velikonoční pomlázku z osmi vrbových proutků.
Mrtvé jazyky ožívají
Řeka Ganga je nejposvátnější řekou Indů.
Kokosová palma je pro obyvatele tropického pásma důležitou rostlinou.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů