Oko

Hadí mord

Hadí mord
Hadí mord rakouský

Některé rostliny mají opravdu prapodivná jména. Mezi ně patří i rodový název "hadí mord". Přísluší botanickému rodu Scorzonera z čeledi rostlin hvězdnicovitých - Asteraceae. Vědecké jméno je odvozeno od italského "scorzone" - názvu černého jedovatého hada. Kořen byliny byl tvarem a vzhledem připodobňován k hadu a z toho pramenila lidová víra, že je účinným lékem proti hadímu uštknutí. Hadí mordy skutečně obsahují léčivé látky a proto také byly pěstovány jako léčivky.

V naší přírodě roste planě šest druhů hadího mordu a jsou to vesměs vzácnější, ohrožené a ochranu zasluhující byliny. Vyskytují se na nejrůznějších stanovištích: převážně na slaniskách - hadí mord maloúborný, porůznu v lesích, na keřnatých stráních a loukách - hadí mord nízký a španělský, na nivách v horách - hadí mord růžový, na skalních stepích, především vápencových - hadí mord nachový a hadí mord rakouský.

Hadí mord španělský je u nás občas pěstován jako léčivka a zelenina.


Další články

Jak hadi ztratili nohy - objevy předchůdců dnešních hadů dokazují, že tito živočichové nebyli vždy bez končetin.
Masožravé rostliny bývají pro hmyz často smrtonosnými pastmi.
Čaj je potěcha smyslů.
Kudzu je v Severní Americe invazním druhem.
Opuštěná pískovna poskytuje životní prostor rozmanitým druhům.
Sladkovodní řasy byly, narozdíl od svých mořských příbuzných, dlouho neprobádanou oblastí.
Koupel je časem nejen očisty těla.
Olomoucká smlouva ukončila sedmiletou válku.
Rdesno hadí kořen je léčivá bylina.
Kakaovník, kakao a čokoláda
CITES - Smlouva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů