Oko

Zemní pyramidy

Jak vznikají zemní pyramidy.

Zemní pyramida Melnik
Zemní pyramida v bulharském městečku Melnik.

K mimořádně zajímavým přírodním výtvorům patří zemní kulisy a pyramidy. Mohou vznikat jen v sypkých nebo málo zpevněných horninách, uložených v dostatečně mocných vrstvách. Bývají to písky, štěrkopísky, jíly, ale i morénové uloženiny a sopečné tufy. Aby došlo k vytvoření zemních kulis a pyramid, musí se horniny udržet při okraji ve velmi strmém sklonu. Tvořivým, modelujícím činitelem při vzniku těchto erozních útvarů je dešťová voda, stékající plošně po povrchu obnažených stěn. Počátečním impulsem k tvorbě kulis a pyramid jsou na odkryté stěně bez vegetace drobné nerovnosti, jimiž začne stékat voda. Ta se i na srázné stěně hrne a soustřeďuje do hlubších míst, z nichž odplavuje materiál. Tím se původně víceméně rovná plocha stěny rozčlení na řadu zahloubených rýh a vystupujících kulis. Na každé kulise vznikají další příčné rýhy, které již tenkou, zeslabenou kulisu rozdělí do menších nebo větších, samostatně stojících pyramid. Doba jejich existence není dlouhá. Je závislá na mnoha činitelích, výrazně ji však prodlužuje vegetací nebo většími kameny zpevněný vrchol pyramid.

Zemní kulisy a pyramidy jsou známé z mnoha míst Evropy. Jedny z nejmohutnějších, tvarově bohatých a vcelku snadno dostupných jsou v bulharském městečku Melnik poblíž bulharsko-řeckých hranic.


Další články

Stavba pyramid pomocí draků - jedna z teorií jejich vzniku.
Čaj je potěcha smyslů.
Isaakijevský chrám v Sankt Peterburgu je druhým nejvyšším kostelem Ruska.
Nemocný kámen který poškozuje znečištěné ovzduší.
Mrtvé moře je jezero jehož voda má vysoký obsah soli.
Javorový sirup z mízy kanadských javorů.
Pravčická brána je dílem přírody.
Svatý grál se stal součástí evropské kulturní historie.
Písek v sobě skrývá tajemství geologické minulosti.
Mořské řasy jsou využívány mnohými asijskými kuchyněmi.
Koupel je pro člověka čas odpočinku i očisty těla.
Jantarová komnata bývá někdy nazývaná osmým divem světa.
Voda pro Zambii z hydrogeologických vrtů.
Petrovy kameny jsou protáhlá skupina skalek v blízkosti vrcholu Praděd.
Voda jejíž nedostatek má na některých místech planety nepříznivé následky.
Med je produktem včel.

Egyptské pyramidy jsou postaveny z kamenných bloků.

Informační stránky Yin.cz Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů